نیکول کیدمن با پیشی گرفتن از راسل کرو در فهرستبازیگرانی که در ازای دستمزد دریافتی برای استودیوها بازدهی مناسبنداشتهاند، رده نخست دومین فهرست سالانه مجله فوربس را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد فهرست "کمبازدهترین ستارهها"مجله فوربس نشان میدهد بازیگر برنده اسکار پارسال به ازای هر یک دلاردستمزدی که دریافت کرد تنها یک دلار درآمدزایی داشت، در حالی که سال قبلاین نسبت یک به هشت بود.

فیلم "هجوم" با بازی کیدمن که بازسازی فیلم کلاسیک "هجوم ربایندگانجسم" بود، حتی به ازای هر دلار 68/2 دلار ضرر داد. این در حالی است کهکیدمن برای این فیلم 17 میلیون دلار دستمزد گرفته است. به نوشته فوربس، بااینکه کیدمن در 2002 با "ساعتها" برنده اسکار شد، اما او بیش از هر چهرهسرشناس دیگر در هالیوود بیش از استحقاق خود دستمزد میگیرد.

رده دوم این فهرست را جنیفر گارنر از آن خود کرد که فیلمهای او شامل"قلمرو" و "بگیر و رها کن" در گیشه شکست خوردند. او در ازای هر یک دلاردستمزد 6/3 دلار درآمدزایی داشته است. تام کروز با یک دلار در برابر چهاردلار رده سوم فهرست را دارد که بخش زیاد آن برای شکست تجاری "شیرها برایبرهها" بود. او به ازای هر دلار دستمزد تنها 88/1 دلار برگرداند.

فوربس برای تهیه این فهرست متوسط درآمد ناخالص سه فیلم آخر یک بازیگررا بر دستمزد او قسمت کرده است. دیگر بازیگرانی که در فهرست "کمبازدهترین ستارهها" مجله فوربس قرار دارند میتوان به کامرون دیاز، جیمکری، نیکلاس کیج، درو باریمور، ویل فرل و کیت بلانشت اشاره کرد.

پارسال کرو در صدر فهرست کمبازدهترین ستارهها قرار داشت و کیدمندوم بود. یکی از دلایل بهبود وضعیت کرو موفقیت تجاری فیلم "گانگسترآمریکایی" بود که به ازای هر یک دلار 8/10 دلار درآمدزایی داشت.خبرگزاري مهر