خبر مربوط به هجدهم تیر 1387

به همت استاد ايراني دانشگاه «لوبك» آلمان
جراحي قلب با ربات انجام شد

عمل جراحي تعويض عروق و دريچه قلب به روش آندوسكوپي با كمك ربات و بدون بازكردن كامل قفسه سينه صبح امروز چهارشنبه توسط يك استاد ايراني جراحي قلب دانشگاه لوبك آلمان در بيمارستان ايرانشهر تهران انجام شد.
به گزارش ايسنا، دكتر مهرداد محمودي، استاد جراحي قلب و پژوهشگر دانشگاه لوبك آلمان در اين باره گفت: در حال حاضر عملهاي آندوسكوپي جراحي قلب در ايران آغاز شده و استفاده از اين روش براي تعويض دريچههاي قلب نيز امكانپذير است.

وي با بيان اين كه بسياري از بيماران قلبي به بيماريهاي عروقي مبتلا هستند، استفاده از اين روش جراحي براي عملهاي قلب و عروق را به نفع بيماران دانست و گفت: انجام عمل آندوسكوپي براي بيماران عروقي از طريق سيستمهاي دوبعدي معمول امكانپذير نيست. با استفاده از روشها و دستگاههاي جديد تصوير سه بعدي ايجاد شده و به وسيله ربات هدايت ميشود؛ به اين ترتيب جراح ميتواند عملهاي كرنري را با ظرافت بيشتري به سرانجام برساند.

به گفته دكتر محمودي، استفاده از "استنت" در بيماريهاي عروقي قلب، راه حلي درازمدت نيست و تحقيقات نشان ميدهد در صورتي كه بعد از استنتگذاري حتي پس از گذشت يك سال، قرصهاي ضد انعقاد خون بيمار قطع شود، حدود 20 تا 40 درصد خطر سكته قلبي وجود دارد؛ بنابراين در اين روش بيمار محكوم است كه يك عمر از داروهاي ضد انعقادي استفاده كند. اين در حالي است كه هر عدد از اين قرصها حدود سه هزار تومان هزينه دارد.

وي با اشاره به جراحيهاي باز بيماريهاي قلب و عروق گفت: در اين جراحيها، باز شدن قفسه سينه بار رواني زيادي را براي بيمار به همراه دارد و كيفيت وضعيت عمومي بيمار بعد از عمل و بهبود و ترميم زخمها از ديگر مشكلات بيماران بعد از جراحيهاي باز قفسه سينه است.

دكتر محمودي گفت: هيچ عملي جاي پيوندهاي شرياني را براي بيماران قلبي – عروقي نميگيرد. استفاده از پيوندهاي شرياني طول عمر بيشتري را براي بيمار به دنبال دارد. هر چند كه پيوندهاي وريدي نيز طول تقريبا 12 سال را به همراه دارند.

دكتر محمودي گفت: بايد سطح دانش بيماران نسبت به اقداماتي كه ميتوان براي آنها انجام داد، افزايش يابد. به اين ترتيب با بالا رفتن توقع بيماران، رقابت در جراحان براي فراگيري و استفاده از تكنيكهاي نوين جراحي نيز ايجاد ميشود همانطور كه دانش بيماران اروپايي نسبت به اعمالي كه ميتوان در مورد آنها انجام داد، بسيار بالاست.

وي با بيان اين كه دستگاه آندوسكوپياي كه براي جراحيهاي عروق به كار گرفته مي شود از نظر ظاهر با ديگر دستگاههاي آندوسكوپي تفاوتي ندارد، افزود: اين دستگاه تنها تصوير سه بعدي ايجاد ميكند كه اين تصوير براي جراح از هر چيز ديگر مهمتر است. ويژگي ديگر اين دستگاه ايجاد فيلمهاي آنژيوگرافي و سيتي آنژيوگرافي است كه اين امكان را فراهم ميكند تا اگر حين جراحي مشكلي به وجود آمد، جراح بتواند دوباره فيلم را نگاه كرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

دكتر محمودي گفت: در سراسر دنيا سعي بر اين است كه تا حدي كه امكان دارد بيماريهاي عروقي به وسيله بايپسهاي شرياني انجام شود و در جايي كه اين امكان وجود ندارد از استنت استفاده شود.

وي با اشاره به مهم بودن ويژگيهاي باليني بيمار براي انتخاب روش جراحي گفت: در بيماران مسن كه توانايي عملهاي جراحي را ندارند استفاده از استنت مناسبتر است؛ اما در بيماران جوان تاكيد بر آن است كه بدون باز كردن كامل قفسه سينه از كيفيت زندگي بهتري برخوردار شود.

دكتر محمودي با بيان اين كه در حال حاضر جراحيهاي آندوسكوپي قلب و عروق در پنج مركز دنيا در حال انجام است، افزود: از اين تكنيك سه بعدي براي اعمال جراحي مغز نيز استفاده ميشود. كار كردن با دستگاه آندوسكوپ دوره مخصوص به خود را دارد و در اين عمل چشم و دست بايد با يكديگر هماهنگ باشند.

وي با بيان اين كه جراحي عروق قلب به روش آندوسكوپ از 12 سال پيش آغاز شده با اشاره به تاريخچه استفاده از ربات در جراحيها گفت: صنايع نظامي آمريكا به منظور انجام جراحي از راه دور در زمان جنگ از رباتها استفاده كردند. اين رباتها (ربات داوينچي) بسيار گران است و ما فعلا توانايي وارد كردن آن به كشور را نداريم.

دكتر محمودي با بيان اين كه از شهريورماه گروهي از متخصصان آلماني براي آموزش اين تكنيك جديد به ايران ميآيند، اعلام آمادگي كرد كه در اين زمينه به متخصصان علاقهمند كشور نيز آموزشهاي لازم را ارايه دهد.

دكترمحمودي در پايان با تاكيد بر دانش و آگاهي بالاي ايرانيها افزود: افراد جامعه بايد به خود اعتقاد داشته و اگر شغلي دارند خود را وابسته به آن شغل و سازمان بدانند. ايران از نظر دانش و آگاهي از توانايي بالايي برخوردار است اما انجام كار گروهي در ايران نهادينه نشده است.