خبرگزاري دانشجويان ايران - کرمانشاه

یک دوره کلاس آموزشی یوگا در کرمانشاه برگزار می شود

یک دوره کلاس آموزشی یوگا به منظور آموزش به علاقمندان این رشته جذاب در کرمانشاه برگزار می شود.بهگزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، انجمن یوگافدراسیون ورزشهای همگانی قصد دارد تا پایان شهریورماه سال جاری یک دورهکلاس آموزشی و توجیهی یوگا را در کرمانشاه برگزار کند.مجوزبرگزاری این کلاس از سوی عزالدین حیدری رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی صادرشده و قرار است انجمن یوگا ضمن مشخص کردن روز دقیق، این کلاس را با حضور50 نفر از علاقمندان یوگا برگزار کند.