جشنواره دووی با فیلمی موزیکال آغاز شد
سی وچهارمین جشنواره فیلم دووی از روز جمعه با نمایش موزیکال "ماما میا!" بابازی مریل استریپ و پیرس برازنان آغاز شد و تا 24 شهریور ادامه دارد.
بهگزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کمدی "ماما میا!" بهکارگردانی فیلیدا لوید بر مبنای یک موزیکال بریتانیایی به همین نام ساختهشده که سال 1999 بر اساس ترانههای گروه سوئدی معروف ABBA به صحنه رفت.

ادهریس، ساموئل ال. جکسن، کوین اسپیسی و جان مالکوویچ از جمله چهرههایسرشناس هستند که انتظار میرود امسال در جشنواره دووی شرکت کنند. ریاستهیئت داوران جشنواره را کارول بوکوئه بازیگر فرانسوی به عهده دارد و سدریککان فرانسوی، کریستیان مونگیو رومانیایی و دین تاوولاریس طراح صحنهآمریکایی دیگر اعضای آن هستند.بخش مرور جشنواره دووی به اسپایک لی اختصاص دارد

هیئتداوران جایزه بزرگ و جایزه خود را به فیلمهای برنده اعطا میکند. بوکوئهو همکاران او برگزیدگان را از میان 11 فیلم مستقل بخش مسابقه انتخابمیکنند که بیشتر نخستین تجربه سازندگانشان هستند. برخی فیلمهای این بخشعبارتند از "مایه ثبات" لنس همر، "باغهای شب" دامین هریس، "میهمان" تاممکارتی، "آدمهای باهوش" نوام مورو و "بعد از مدرسه" آنتونیو کامپوس.

پارسال"دختر مرده" به کارگردانی کارن مانکریف با بازی تونی کولت جایزه بزرگجشنواره دووی را برد. بخش مرور آثار اسپایک لی فیلمساز صاحبنام سیاهپوستاز جمله برنامههای جشنواره دووی 2008 است و چهارشنبه این هفته جدیدترینفیلم او "معجزه در سینت آنا" اولین بار در اروپا در بخش جنبی "نخستیننمایشها" پخش میشود.

امسال حدود 100 فیلم در سه بخش فیلم هایبلند جدید، مستند و کلاسیک به نمایش درمیآید. شهر تفریحی دووی در ساحلنرماندی فرانسه قرار دارد و هرچند تاریخ برگزاری آن همزمان با جشنواره هایمعتبر ونیز و تورنتو است، اما پس از جشنواره کن معتبرترین جشنواره سینماییاین کشور محسوب میشود.

پارسال جرج کلونی، براد پیت و آنجلینا جولیبه دووی سفر کردند و برگزارکنندگان جشنواره میگویند تعداد بلیتهایفروخته شده حدود 55 هزار بود. امسال 14 فیلم برای نمایش در بخش جنبینخستین نمایشها انتخاب شدهاند و از فیلمهای مطرح این بخش میتوان به"آپالوسا" اد هریس، "بچه عوضی" کلینت ایستوود و "هلبوی 2: ارتش طلایی"گییرمو دل تورو اشاره کرد.

جشنواره امسال بخشی ویژه را نیز بههریس و نمایش تعدادی از فیلم های او اختصاص داده است. انتظار میرودساموئل ال. جکسن و نیل لابوت کارگردان فیلم "لیکویو تریس" نیز به فرانسهسفر کنند. جکسن در این فیلم نقش پلیسی را دارد که برای زوج همسایه خود کهاز دو نژاد هستند مزاحمت ایجاد میکند.

کوین اسپیسی نیز احتمالابه مناسبت نمایش فیلم تلویزیونی "بازشماری" تولید شبکه HBO درباره رقابتانتخاباتی میان ال گور و جرج بوش در انتخابات سال 2000 به دووی سفر خواهدکرد. پارکر پوسی و هریس در جشنواره دووی 2008 تقدیر میشوند که تا 14سپتامبر (24 شهریور) ادامه دارد.