[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][align=center]مدار قدرتمند تست ترانزیستور BJT [/align]

[align=center][/align]

در این مدار ساده و کم خرج که پیشنهاد ساخت آن داده میشود به این صورت است که با مشخص بودن پایه های ترانزیستور میتوان به نوع آن پی برد و همچنین اگر ترانزیستور سالم باشد یک دیود آن (بسته به نوع ان) جشمک خواهد زد و اگر خراب باشد یا هر هر دو دیود چشمک میزنند که نشانه اتصال باز شدن مدار داخالی ترانزیستور است و اگر هر دو خاموش باشند نشانه اتصال کوتاه داخلی پیوند های ترانزیستور هاست.

اما شرح کار مدار

باز هم اساس کار با آی سی 555 است. مدار یک مولتی ویبراتور با فرکانس 12 هرتز است. البته یک آی سی دیگر به نام 4027 که دارای یک فلیپ فلاپ هست در مدار وجود دارد این فلیپ فلاپ کار اصلی را میکند.

فلیپ فلاپ چیست؟

فلیپ فلاپ ها در واقع لچ ها یا حافظه هایی دیجیتال هستند که با توجه به فرکانس ورودیشان حالتشان پایدار میماند.

بعد از ارسال فرکانس به ورودی کلاک فلیپ فلاپ فرض میشود که خروجی های Q و Q` حالتشان به صورت 1 و 0 باشد آن وقت شرح کار به این صورت خواهد بود که جریان مثبت از طریق R3 و دیود های1 و 2 تا سر کلکتور میرسند و از طرف دیگر جریان منفی به پایه کاتد دیود LED شماره 2 رسیده است! حال فرضا اگر جنس ترانزیستور NPN باشد برای اشباع بیس ترانزیستور احتیاج به جریان مثبت هست که از طریق R4 تامین خواهد شد.
و در این حالت ترانزیستور روشن میشود و مسیر کلکتور امیتر بسته شده و به یک سیم تبدیل میشود که ولتاژی حدود0.2 ولت دارد.در این حالت که در واقع یک سیکل طی شد هر دو دیود LED خاموش بودند اما در سیکل دوم که حالت فلیپ فلاپ معکوس میشود یعنی Q و Q` به 0 و 1 تبدیل خواهند شد آن وقت جریان مثبت روی آند LED1 رسیده است و ولتاژ مورد نیاز بیس هم از طریق R5 تامین شده اما چون روی امیتر ولتاژ مثبت آمده در نتیجه دوباره ترانزیستور روشن نمیشود و همین کافی است که دیود ال ایی دی 1 روشن شود و چشمک بزند.


در حالت کلی اگر ترانزستور شما سالم بود و دیود LED1 چشمک زد پس ترانزیستورتان NPN هست و اگر LED2 چشمک زد(به تنهایی) پس ترانزیستورتان سالم و PNP هست. در خلاف این صورت ترانزیستورتان معیوب شده است.

لیست قطعات

[align=center][/align]

پشت فیبر مدار چاپی این مدار

[align=center][/align]

طرف دیگر با 90 درجه چرخش(خودتون بچرخوندیش)
[align=center][/align]