سیستمهای شبیه سازی ویژه ای برای کاربری هایآموزشی، پزشکی و نظامی توسط محققان پارک فناوری اصفهان طراحی و تولید شد.این سیستم که به نام تجاری "قالیچه پرنده" ارائه شده قادر است کاربران رادر فضای سه بعدی قرار دهد.

به گزارش رجانیوز ،مهندس مجید نامداریان مجری طرح در گفتگو با مهر بابیان این خبر افزود: این سیستم دارای دوربین های ویژه ای است که با حرکتکردن، تصاویر سه بعدی را خلق می کند و می تواند فضای مجازی را برایکاربردهای مورد نظر فراهم کند.

نامداریان به کاربردهای آموزشی و پزشکی این سیستم اشاره کرد و به مهرگفت: این سیستم دارای کارکردهای گردشکری نیز است. این سیستم برای برخیشهرهای تاریخی مانند اصفهان می تواند در فضای مجازی کل آثار تاریخی رابرای گردشگران ارائه دهد.
مجری طرح همچنین خاطرنشان کرد: از این سیستم می توان در آموزشهای خلبانی و تخصص های مربوط نیز سود جست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]