مثلثي از مقارنه

اواسط شهریورماه کمی پس از غروب خورشید در افق غربی هیاهویی برپا است. در این بخش از آسمان زیبای شب سه سیاره شامگاهی در کنار یکدیگر منظرهای بسیار زیبا را پدید خواهند آورد.
اگر 30 الی 45 دقیقه پس از غروب خورشید نگاهی به افق غربی بیندازید می توانید سه جسم تقریباً نورانی را در این بخش از آسمان مشاهده کنید. سیاره های زهره، مریخ، عطارد یه جرم آسمانی در این منطقه هستند که این روزها در نزدیکترین فاصله زاویهای از یکدیگر قرار دارند. پس از غروب خورشید نورانی ترین جسم آسمانی در این منطقه سیاره زهره از قدر منفي 3.9 است که رصد آن به آسانی امکان پذیر است. اگر با چشمان تیزبین خود کمی به سمت چپ این سیاره حرکت کنید در فاصله زاویه ای تقریبی 3 درجه ای آن می توانید، سیاره تیز پا عطارد را از قدر صفر مشاهده کنید که در حال نزدیکشدن به بیشترین کشیدگی خود از خورشید است. این سیاره در روز پنجشنبه 21 شهریور ماه به بیشترین کشیدگی شرقی که برابر با 26 درجه و 52 دقیقه است خواهد رسید و پس از این روز شروع به نزدیک شدن به خورشید خواهد نمود.

سیاره دیگر در اين جمع مریخ است که در 3.5 درجهای بالای سیاره زهره و 2.7 درجهای بالای سیاره عطارد قرار دارد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید، این سیارهها شکل مثلث را تشکیل خواهند داد. پس فرصت را از دست ندهید. سیاره مریخ نیز در حال نزدیک شدن به خورشيد (از دید ناظر زمینی) و نقل مكان به آسمان صبحگاهي است. و تا اواخر شهریور فرصت دیدار آن را خواهيد داشت و پس از آن میبایست 35 روز دیگر منتظر بمانید تا از افق صبحگاهی طلوع کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]