خطر اعتصاب در هاليوود
نمايندگان استوديوهاي مطرحهاليوود از ارائه آخرين پيشنهاد خود به انجمن بازيگران آمريكا خبر دادند، اما بازيگران اعتقاد دارند نكات اصلي ناديده گرفته شده است.
اتحاديه تهيهكنندگان سينما و تلويزيون AMPTP در بيانيهاي نوشت: آخرين پيشنهاد ما به SAG بيانگر آخرين اميد براي پرهيز از توقف كار و ادامه همكاري است. روند توليد فيلمها به خاطر نامشخص بودن وضعيت قرارداد عملا متوقف شده است.
به گفته جسي هيستند سخنگوي AMPTP اين اتحاديه عصر چهارشنبه براي توضيح درباره پيشنهاد استوديوها با نمايندگان بازيگران ديدار ميكند.

انجمن بازيگران امريكاSAG نيز اعلام كرد پس از تجزيه و تحليل پيشنهاد 43 صفحهاي اتحاديه تهيهكنندگان نظر نهايي خود را اعلام خواهد كرد. هر چند داگ آلن مدير اجرايي و مذاكرهكننده اصلي SAG بلافاصله از اين پيشنهاد انتقاد كرد.او گفت: به عنوان مثال تعيين مبلغ باقيمانده بابت پخش دوباره توليداتي كه تنها براي پخش از اينترنت ساخته شدهاند، امكانپذير نيست. در صورتي كه بازيگران امريكا دست از كار بكشند،هاليوود با دومين بحران خود در كمتر از يك سال مواجه ميشود.

انجمن نويسندگان امريكا WGA از نوامبر 2007 تا فوريه 2008 در اعتراض به ناعادلانه بودن سهم خود دست به اعتصاب زدند. اتحاديه تهيهكنندگان پس از حل اختلافات خود با انجمن نويسندگان در ماه مه به توافق موقت دست يافت.

اين مساله زمينه اختلاف بين دو انجمن بازيگران را فراهم آورد و SAG عملا نسبت به قرارداد استوديوها با AFTRA كه حدود 70 هزار عضو دارد، اعتراض كرد. از 120 هزار عضو انجمن بازيگران امريكا 44 هزار نفر عضو فدراسيون هنرمندان تلويزيون و راديو امريكا نيز هستند كه شامل بازيگران، خوانندهها، مجريان و روزنامهنگاران است.

AFTRA از اعضاء خود خواسته درباره قرارداد موقت با تهيه كنندهها نظر بدهند كه نتايج آن هشتم ژوئيه اعلام ميشود. به اعتقاد SAG در قرارداد اتحاديه تهيهكنندگان با AFTRA بسياري از موارد مورد بحث مانند پرداخت مبلغ باقيمانده بابت فروش ديويديها و توزيع محصولات به صورت آنلاين ناديده گرفته شده است. در اين بين اختلاف ميان دو انجمن باعث ايجاد شكاف بين بازيگران نيز شده است.

از سوي ديگر جك نيكلسن، جاش برولين،هاليهانتر و ديگران از روشهاي SAG حمايت ميكنند . اتحاديه تهيهكنندگان سينما در بيانيه روز دوشنبه خود هشدار داد در صورت اعتصاب احتمالي بازيگران اعضاء اين انجمن روزانه 5/2 ميليون دلار ضرر ميكنند.

به گفته اتحاديه تهيهكنندگان، اعتصاب به ديگر گروههاي كارگري صنعت روزانه 5/13 ميليون دلار و به اقتصاد كاليفرنيا هر روز 23 ميليون دلار ضرر ميزند.