جامجم آنلاين: مايكل ايمپريولي فيلم درام «ارواحگرسنه» را بر اساس فيلمنامهاي نوشته خودش، كارگرداني خواهد كرد.فيلمبرداري اين پروژه سينمايي 24 ماه مي امسال با بودجهاي كمتر از يكميليون دلار آغاز ميشود.

به گزارش ورايتي، فيلم ارواح گرسنه با شركت بازيگراني همچون استيو شيريپا و شارون آنجلا ساخته ميشود.

داستان فيلم درباره زن و مردي است كه قصد جدا شدن از هم را دارند و سعي ميكنند تا پسرشان را از پيامدهاي اين جدايي در امان بدارند.