«اسپایدرمن3»، «دزدان دریایی کارائیب3» و «شرک 3» بالای جدول فروشفیلمهای سال 2007 قرار دارند تا نشان دهند موضوع جذاب با یک فیلم پایاننميگیرد و ميتواند تا سالها برای تهیهکنندگان و توزیعکنندگان درآمدکسب کند.
«مرد عنکبوتی 3» محصول مشترک شرکتهای سونی و کلمبیا در صدرجدول فروش قرار دارد و انگار این شخصیت افسانهای به جز موفقیتهایی که درعرصه داستان بر ضد دشمنان کاملا مجهز دارد، توانسته در عرصه واقعیت نیزقلب هزاران دوستدار خود را تسخیر کند. اسپایدرمن به لطف کارگردانی وفیلمنامه سام رایمي 48 ساله توانسته است به فروشی در حدود 336میلیون دلاردست یابد و در صدر چهار فیلم سیصد میلیون دلاری امسال قرار گیرد.اسپایدرمن آنقدر محبوب نوجوانان است که برای جشنواره «Teen Choice» نامزدهشت جایزه شده است.
شخصیت دوست داشتنی
شرک 3 به لطف داستان جذاب وصدای بازیگران سرشناسی مارک میرز (شرک)، ادی مورفی (دانکی)، کامرون دیاز(پرنس فیونا) و آنتونیو باندراس (پوسین بوتس) توانست به فروشی بالغ بر321میلیون دلار دست پیدا کند. شرکت آنقدر محبوب است که تصور ميشود حالاحالاها نسخههای بعدی آن سینما و تلویزیون را رها نکنند؛ چنان کهبرنامهریزی ساخت «شرک چهارم» از هماکنون آغاز شده است. بهرغم اینموفقیت فروش، بسیاری از منتقدان نسبت به نوع روایت داستان و فقدانصحنههای احساسی انتقاد کردهاند و این نسخه را نسبت به دو نسخه قبلی فیلمضعیفتر ارزیابی ميکنند. «تغییرکنندگان» (Transformers) داستان جنگ میانرباتهای خوب و بد است که بهرغم آنکه اساسا چندان نظر علاقهمندان جدیسینما را جلب نکرد، اما توانست فروش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساساین فیلم با 319میلیون دلار فروش بلیت توانست به رتبه سوم پرفروشترینفیلمهای سال 2007 صعود کند.
«دزدان دریایی کارائیب: در پایان جهان»با بازیگران سرشناس خود (بهخصوص جانی دپ) و به لطف خاطره فیلم قبلیانتظار زیادی را در علاقهمندان سینما ایجاد کرده بود؛ هر چند در پایانفیلم تماشاگران احساس ميکردند که انتظارشان از فیلم در حد نسخه قبلینبوده است. به قول آگهیهای تبلیغاتی فیلم «جایی که جهان پایان ميیابدهیجان آغاز ميشود»؛ ولی واقعیت این بود که این فیلم هیجان نسخه قبلی رانداشت؛ هر چند به لطف تبلیغات فراوان توانست به فروش بسیار خوب 309میلیوندلاری دست یابد.
هری پاتر و محفل ققنوس هم را کمتر کسی تصور ميکرد،خوب فروش نکند. میزان استقبال از کتابهای هری پاتر به اندازهای رویاییبوده که همواره فروش فیلمهایش را نیز تضمین کرده است. این محصول کمپانیوارنر بروس امسال توانست به 291میلیون دلار دست یابد و این حکایت قطعا درمورد نسخه بعدی و نهایی هری پاتر (یادگاران مرگ ) نیز تکرار خواهد شد.
«اولتیماتومبورن» فیلم پلیسی با بازی بازیگر این روزها محبوب، مت دیمون، نیز جزوفیلمهای موفق سال 2007 است. «اولتیماتوم بورن» در حالی به فروش 227میلیوندلاری دست یافت که از ماه آگوست روی پرده رفته بود؛ اما فیلم 300 محصولوارنر بروس
جنجالیترین فیلم پرفروش سال 2007 است. ارائه تصویرهایغیرواقعی و غیرمنطبق با تاریخ از جنگ میان خشایارشاه با یونانیان اعتراضگسترده ایرانیان را برانگیخت. قطعا این اعتراض به طور طبیعی باعث مشهورشدن این فیلم و کنجکاوی مردم برای دیدن آن شد وگرنه فیلم آنقدر ازجنبههای سینمایی و فنی خالی است که حضور آن در میان ده فیلم پرفروش سال2007 هیچ توجیهی ندارد.
انیمیشن «راتاتولی» در رده هشتمپرفروشترینهای سال 2007 قر ار دارد و تا هم اكنون نيز در بسیاری ازجشنوارهها نامزد جایزه شده است و یک رقیب سرسخت برای کسب اسکار محسوبميشود. راتاتولی امسال 204میلیون دلار فروش داشته است. در ردههای نهم ودهم نیز بهترتیب فیلم «سیمپسونها» و «خوک وحشی» قرار دارند که با فروش183 و 163میلیون دلار در لیست ده فیلم پرفروش امسال قرار گرفتهاند.

منبع : دنیای اقتصاد