كمال تبريزي:«پاداش» كاملا طنز و كمدي استبا به پايان رسيدن فيلمبرداري «پاداش» كمال تبريزي، اين فيلم بزودي وارد مرحلهي تدوين ميشود.

اين كارگردان سينماي ايران كه پنجشنبهي گذشته ـ 12 ارديبهشت ماه ـ فيلمبرداري جديدترين ساختهي سينمايياش «پاداش» را در تهران به پايان رساند به ايسنا، توضيح داد: «پاداش» كاملا يك فيلم طنز و كمدي است و با به پايان رسيدن فيلمبرداري آن، بزودي وارد مرحله تدوين ميشود.

تبريزي به شباهت ساختار فيلم «پاداش» با «ليلي با من است» اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ساختار اين فيلم هم شبيه «ليلي با من است» و تدوين آن فيلم را نيز خودم انجام دادم، احتمالا «پاداش» را برخلاف فيلمهاي اين سالهاي اخيرم، خودم تدوين خواهم كرد.

او توضيح داد: فيلمبرداري اين فيلم از ابتداي موسم حج تمتع اواخر آذرماه 86 آغاز شد و در آن زمان سه دوربين فيلمبرداري 35 ميليمتري، تمام صحنههاي مربوط به اين اتفاق عظيم را در موسم حج تمتع فيلمبرداري كرد.

تبريزي از همكاريهاي كه براي ثبت اين صحنهها انجام شد، ياد كرد و گفت: در اين مسير اكبر شيرازي نماينده واحد حج و زيارت سازمان صداو سيما و گروسي مسئول اين بخش ، نمايندهي سازمان حج و زيارت و نماينده بعثه رهبري جناب آقاي ريشهري و مسوولين كشور عربستان همكاري داشتند كه بدون همكاري آنها، امكان فيلمبرداري اين صحنهها فراهم نميشد.

او توضيح داد: بعد از سفر حج تمتع ادامه فيلمبرداري در تهران پي گرفته شد و سپس در سفر دومي از 27 فروردين تا 6 ارديبهشت به سفر عمره رفتيم. در مجموع بيش از چهارماه و نيم فيلمبرداري «پاداش» به طول انجاميد و پنجشنبه گذشته فيلمبرداري در تهران به پايان رسيد.

تبريزي در بخشي از اين گفتوگو دربارهي دلايل اينكه، چرا در سكوت خبري «پاداش» را مقابل دوربين برده است توضيح داد: قصد داشتيم ابتدا مجوزهاي لازم را از دولت عربستان براي فيلمبرداري اين كار بگيريم و خوشبختانه هم در اين زمينه موفق شديم. به هر حال اگر از ابتدا بر وجه داستاني و سينمايي آن مانور ميداديم و با خبرهاي روتين شروع ميكرديم، قطعا با يك حساسيت بيمورد روبرو ميشديم كه كار را با مشكل مواجه ميكرد.

كمال تبريزي نقش محوري اين فيلم را حسن معجوني معرفي كرد و از آتيلا پسياني، احمد آقالو، بهمن زرينپور، صابر ابر، آشا محرابي ، رضا بهبودي ، روحالله حقگوي لسان، اصغر نقيزاده، بهنام وطن و.... به عنوان ديگر بازيگران فيلم نام برد.

فيلمنامهي «پاداش» مشتركا توسط رضا مقصودي، محمد رحمانيان نوشته شده است و انتخاب بازيگران و بازيگردان توسط حبيب رضايي انجام شد و ساير عواملي كه در پشت دوربين با او همكاري داشتند عبارتند از: برنامهريز و دستيار اول كارگردان: سيد جمال سيدحاتمي، مدير فيلمبرداري: محمدرضا سكوت، طراح چهرهپردازي: مجيد اسكندري، صدابردار همزمان: بهمن اردلان، طراح صحنه و لباس: محسن شاهابراهيمي، منشي صحنه : پانتهآ پناهيها عكاس: زهرا مصفا، تهيهكننده: مهدي كريمي.

خلاصه داستان: يكي از مديران ارشد به صورت كاملا اتفاقي به سفر حج ميرود و در اين سفر اتفاقاتي برايش ميافتد كه ظاهرش خوشايند نيست، اما همه اين اتفاقات ناخوشايند باعث ميشود به معنا و مفهومي از سفر دست پيدا كند.

او دربارهي فيلمبرداري مستند «با ما شوخي نكنيد» هم توضيح داد: بخشي از كار تصويربرداري و مصاحبه با افراد مختلف انجام شده است، اما به خاطر شروع فيلمبرداري فيلم «پاداش» موقتا كار را به تأخير انداختيم. حالا كه فيلمبرداري كار تمام شده در جلسه مشترك با آقايان تختكشيان، رضا كيانيان، بنده و مسوول سيمافيلم مجددا كار راهاندازي خواهد شد