درباره فيلم «ده رقمي» ساخته همايون اسعديان
باغ بهشت زير پاي نوزاد

فيلم «ده رقمي» ساخته همايون اسعديان از هفته گذشته در سينماها اكران شد. اين فيلم ماجراي دزديده شدن يك فرش نفيس از موزه فرش و افتادن آن به دست كساني است كه ارزش واقعي اين فرش را نميدانند.
«ده رقمي» با رويكردي طنز و با حضور بازيگراني چون جواد رضويان، بهاره رهنما، مهران رجبي، رضا فيض نوروزي و احمد پورمخبر نه چگونگي دزديده شدن فرشي به نام باغ بهشت را به تصوير ميكشد و نه وارد ماجراهاي پليسبازي ميشود.
«ده رقمي» فقط به دست به دست شدن فرش در ميان دزدان غيرحرفهاي ميپردازد كه چون نميدانند چه فرشي را تصاحب كردهاند، در جهت نابودي آن قدم برميدارند.