جاده در دست تعمير بادستاندازهايي پرخطر
مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» در 15 قسمت 40 دقيقهاي به سفارش شبكه دو و سازمان راهنمايي و رانندگي تهيه شده كه درحال حاضر پنجشنبه هر هفته ساعت 20/21 از شبكه دوم سيما پخش ميشود.
مضمون اين مجموعه تلويزيوني اجتماعي و طنز موقعيت است.
داستان «جاده در دست تعمير» درباره 3 باجناق است كه ميخواهند به خانه پدرزن خود بروند.
حسين تبريزي كارگردان اين مجموعه تلويزيوني با اشاره به طرح اوليه سريال گفت: طرح اوليه سريال جامع و كامل بود و درونمايه خوبي داشت و در زمان آغاز پخش تنها 5 قسمت كار آماده بود.

وي با يادآوري اين نكته كه براي پيشتوليد زمان كمي داشتند، گفت: ما فقط 40 روز فرصت داشتيم تا كار را به پخش برسانيم به همين دليل براي تسريع در كار كارگرداني بخش شما را به حميد طالقاني سپرديم.

مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» قرار بود كه در 20 اسفند پخش شود اما متاسفانه در اين زمان پخش نشد و زمان پخش آن به 12 ارديبهشت موكول شد.

تبريزي درباره دليل اين تاخير گفت: به تاخير افتادن زمان پخش به توافق ميان سازمان راهنمايي و رانندگي و شبكه دوم سيما مربوط ميشود چراكه اين سازمان راغب بود تا كار بهتر ديده شود و ايام نوروز براي اين خواسته مناسب نبود چون تعداد سريالهايي كه پخش ميشدند زياد بودند.

طي سالهاي اخير بسياري از سازمانهاي دولتي راغب شدهاند تا با مشاركت در تهيه فيلم و سريال نكاتي را به اطلاع عموم مردم برسانند يا فرهنگ برخي از موارد را در جامعه ايجاد كنند. سازمان راهنمايي و رانندگي با مشاركت در تهيه مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» توانسته بسياري از نكات آموزشي را در زمينه رانندگي و فرهنگ ترافيك به مردم جامعه آموزش دهد، اما با اين تفاسير اين نوع كارها ازجمله آثار سفارشي به شمار ميرود كه تا حدودي سفارشي بودن به اثر هنري ازجمله فيلم و سريال لطمه وارد ميكند.

رضا توكلي: امروزه بسياري از بازيگران سعي دارند كه نقشهاي متفاوتي را ايفا كنند، اما اعتقاد من بر اين است كه بايد در نقشي باقي ماند كه مخاطب ميپسندد
تبريزي اين مجموعه تلويزيوني را تبليغ سازمان راهنمايي و رانندگي ندانست و تاكيد كرد: مسوولان راهنمايي و رانندگي از ابتداي كار به ما يادآور شده بودند كه هدف تبليغ سازمان راهنمايي و رانندگي نيست بلكه بايد به صورت غيرمستقيم مواردي را در زمينه رانندگي در جاده و شهر به مردم گوشزد كنيم و در مجموع دست ما را باز گذاشتند.

تبريزي در ارتباط با تركيب بازيگران مجموعه «دردست تعمير» گفت: شيوه درست توليد اين است كه كارگردان بازيگران را انتخاب كند، اما در برخي موارد در مقوله فيلمسازي در كشور ما چيزهاي ديگري در اين انتخاب دخيل ميشوند و اعمال سليقه از سوي تهيهكننده، سفارشدهنده و... اتفاق ميافتد. به گفته وي ارائه نقطهنظرات مسوولان از سياستگذاريها در انتخاب بازيگر در كشور ما بسيار مرسوم است. تبريزي تاكيد كرد: يكي ديگر از دلايلي كه انتخاب بازيگران را براي ما محدود كرد، نزديك شدن به ايام عيد و درگير بودن بسياري از بازيگران در سريالهاي نوروزي بود به همين دليل دست ما براي انتخاب بازيگر بسته بود.

وي يادآور شد: مجموعه جاده در دست تعمير يك كار فانتزي است و فكر نميكنم تناقض زيادي در سن و سالهاي بازيگران و نوع شخصيتشان باشد چراكه معتقدم امروزه گريم كار ما را راحتتر كرده است به عنوان مثال به واسطه گريم بهزاد فراهاني به شخصيت آقابزرگ و مريم اميرجلالي به شخصيت دختر آقابزرگ بسيار نزديك شدند.
گاهي اوقات اتفاقاتي همچون تصادف، قهر يا مرگ بازيگر در فيلم و سريال رخ ميدهد كه لطمههاي بسياري به كار ميزند.

متاسفانه ثريا قاسمي در قسمتهاي مياني مجموعه تلويزيون تصادف كرد و نتوانست كار را ادامه دهد و شايد يكي از ضعفهاي مجموعه عدم حضور ثريا قاسمي به دليل تصادف در ادامه كار و به نوعي آببندي كردن داستان باشد.

كارگردان مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» ضمن تاسف از موضوع تصادف ثريا قاسمي گفت: نزديك به 40 سكانس از ثريا قاسمي باقي مانده بود كه خانم قاسمي دچار سانحه شدند و نتوانستند كار را ادامه دهند و ما بايد قصه را به نوعي پيش ميبرديم كه به كار لطمه وارد نشود، اما با همه اينها مجبور شديم بسياري از سكانسها را حذف كنيم كه اين حذفيات به كل كار لطمه زد.

عليرضا ابراهيمي دليجاني كه پيش از اين تهيهكنندگي دو تلهفيلم عزيز و امضاء را بر عهده داشته است درباره سريال جاده در دست تعمير گفت: معاونت اجتماعي فرهنگ ترافيك پليس راهبر ناجا قصد داشت با ساخت دو سريال، يك تله فيلم و يك مسابقه آموزشهاي لازم را به مردم بدهد كه مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» اولين طرح از ميان طرحهايي بود كه مورد تاييد قرار گرفت.
اين تهيهكننده استفاده از قالب طنز در اين مجموعه تلويزيوني را عمدي دانست و گفت: قرار است دو سريال درخصوص اين موضوع تهيه كنيم كه يكي از اين سريالها طنز و ديگري جدي باشد كه اين سريال طنز با عنوان «جاده در دست تعمير» نام گرفت و ديگر سريال جدي كه قرار است به زودي پيشتوليد آن را آغاز كنيم.

وي افزود: ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه مردم آن طنز را بيشتر ميپسندند و مطالب آموزشي را كه در قالب طنز ارائه شود بهتر درك ميكنند.

رضا توكلي بازيگر نقش قوام در مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» است. وي در كارنامه هنري خود نقشهاي مختلفي همچون پليس، روحاني، خلافكار، معتمد محل و... را به ثبت رسانده است و شايد درخشانترين نقش وي را ميتوانيم در مجموعه تلويزيوني «او يك فرشته بود» را مثال بزنيم. توكلي ضمن انتقاد از پرداخت بيمحتواي نقش قوام در اين مجموعه تلويزيوني گفت: زماني كه شخصيت قوام را در اين مجموعه تلويزيوني ميبينم، احساس ميكنم پرداخت اين شخصيت بسيار ضعيف است چرا كه «قوام»، پليس اين مملكت همچون ديگر افراد جامعه يك انسان عادي است و ميتوانستيم قوام را بيشتر با مردم عجين كنيم، اما اين اتفاق در «جاده در دست تعمير» رخ نداد. وي افزود: هيچ گونه ويژگي در شخصيت قوام نميبينم چراكه كار با عجله آغاز و با همين منوال ادامه پيدا كرد و نتيجه كار برابر با اين قضيه شد كه شخصيت قوام يك شخصيت تكامل نيافتهاي باشد.
بازيگر نقش قوام در مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» تأكيد كرد: معتقدم بايد براي مخاطب كاركنيم چرا كه درجامعه و فرهنگي كار ميكنيم كه اين فرهنگ و روابط فرهنگي مملو از عواطف و احساسات است. وي افزود: امروزه بسياري از بازيگران سعي دارند كه نقشهاي متفاوتي را ايفا كنند، اما اعتقاد من بر اين است كه بايد در نقشي باقي ماند كه مخاطب ميپسندد و در عين حال هم به لحاظ اقتصادي تامين شود.

توكلي در ادامه گفت: پس از مجموعه تلويزيوني «او يك فرشته بود» تجربه بازي در روزهاي اعتراض را داشتم كه نقشي كاملا منفي بود شايد اين اتفاق خيلي زود رخ داد و بايد كمي ديرتر ميافتاد و مردم همچنان من را با همان حاج آقا معتمد در ذهنهايشان ميسپردند.

اين بازيگر تاكيد كرد: بايد به گونهاي برنامهسازي كنيم كه مخاطب از تماشاي آن لذت ببرد.

نويسنده در فيلمها و سريالها نقش سازندهاي دارد، چراكه همه ما معتقديم فيلمنامه پايه و اساس كار است و اگر اين عنصر به لحاظ ساختاري و محتوايي مطلوب نباشد بطور حتم اثر از لطمههاي بسياري برخوردار خواهد بود.

مهدي سعادتپور نويسنده اين مجموعه تلويزيوني درباره جاده در دست تعمير گفت: در ابتدا مبنا بر اين بود كه اين مجموعه تلويزيوني به صورت روتين هر شب پخش شود و متن فيلمنامه يك اثر روتين با يك اثري كه قرار است هفتهاي يك روز پخش شود، بسيار متفاوت است و در حال حاضر كه اين اتفاق افتاده لطمههاي بسياري به اين مجموعه تلويزيوني زده است.

وي افزود: پخش اين مجموعه تلويزيوني درحال حاضر هيچ فايده و اثري نخواهد داشت چراكه تعطيلات و فوتبال جام ملتها را همزمان داريم.

اين نويسنده تصريح كرد: ساختن اين چنين سريالي در اين مدت اندك قابل تقدير است، اما دوست دارم متني كه نوشته ميشود گروه براساس آن متن و به طور كامل پيش رود نه اين كه اثري به صورت نصف و نيمه ساخته شود.

وي افزود: معتقدم در متن سوژههايي بود كه تا به حال ساخته نشدهاند به عنوان مثال دزديده شدن ماشين پليس، اما متاسفانه از آنجايي كه هميشه و در تمامي فيلمها و سريالها برخي از اقشار و مشاغل را مقدس جلوه ميدهيم در صورتي كه پليس هم همچون افراد معمول جامعه است و بايد كمي اين قشر از جامعه به واسطه داستان و قصهها پرداخت بيشتري داشته باشد. سعادتپور اعمال سليقههاي بازيگران در كار را يكي ديگر از ضعفهاي اثر دانست و تاكيد كرد: متاسفانه بسياري از بازيگران در اين مجموعه تلويزيوني بر متن و كار كارگردان اعمال سليقه ميكردند و اين امر باعث ضعف كار شده است.

وي افزود: معتقدم نبايد با شعور تماشاچي بازي كرد و سطح سليقه آنها را پايين آورد. اين نويسنده تاكيد كرد: قصه بايد به گونه ديگري كار ميشد اما با حضور بازيگران قصه به هم خورد چرا كه كار ما طنز موقعيت بود.

وي با اشاره به پرداخت كم شخصيت قوام در اين مجموعه تلويزيوني عنوان كرد: در ابتدا دوست داشتم كه شخصيت قوام يكي از نقشهاي اول داستان باشد اما به دليل محدوديتهايي كه داشتيم اين امكان عملي نشد و دست ما تا حدودي بسته بود.

سعادتپور تاكيد كرد: درابتداي امر سيروس گرجستاني را به دليل نوع طنز و نوع گفتاري كه دارد، براي نقش قوام انتخاب كرده بوديم، اما وي در كار ديگري حضور داشت و امكان حضور اين بازيگر در مجموعه تلويزيوني «جاده در دست تعمير» عملي نشد.اين نويسنده تاكيد كرد: در مجموع اگر بخواهم نتيجهاي از گفتههايم داشته باشم اين است كه محدوديتهايي كه ما نويسندگان داريم باعث ميشود برخي از شخصيتهاي حساس در جامعه خنثي باشند و نتوانيم حق مطلب را ادا كنيم.

و حرف آخر اين كه مجموعههاي تلويزيوني اينچنيني كه جنبه آموزشي دارند ميتوانند به ايجاد بسياري از فرهنگهايي در جامعه بپردازند كه مورد غفلت واقع شدهاند اما همه اين موارد مشروط بر اين است كه اين گونه از سريالها با درايت و اصولي ساخته شود نه اين كه در پايان كار ببينيم كه نتيجه، چيزي جز يك اثر سطحي نشده است.