ساخت سريال «شهريار» براي من و همهي سازندگان آن مايهي غرور است

کارگردان سريال «شهريار» گفت: ساخت و تهيه اين سريال براي خودم افتخار و براي همه بازيگران و سازندگان آن مايه غرور است؛ چرا که معتقديم به نوبه خود در شناساندن اين شاعر نامي به ايرانيان موفق بودهايم.
به گزارش(ايسنا) منطقه آذربايجان شرقي، کمال تبريزي در مراسم ثبت خانه استاد شهريار به عنوان هزارمين اثر ملي استان ، اضافه کرد: تنها هدفي را که من از ساخت اين سريال دنبال ميکردم آشنايي نسلهاي امروزي با مفاخر ادبي و تاريخي خود بود که فکر ميکنم به آن دست يافتهام.

وي افزود: معتقدم که بايد به هنرمندان و مفاخر ادبي و علمي کشور از هر قوميتي بيشتر پرداخته شود تا نسلهاي جوان آينده از الگوهاي فرهنگي و اجتماعي خودشان بهترين بهره را ببرند.


تبريزي ، ساخت سريال شهريار را نخستين گام در راه شناساندن شعرا به نسلهاي امروزي بيان کرد و گفت: مهم اين بود که کاري در اين زمينه انجام گيرد و راه براي ديگران جهت ساخت بهتر و مناسب تر چنين پروژههايي هموار شود.


وي، با اشاره به نقدهايي که از سوي مردم و صاحبنظران هنر و سينما به سريال شهريار مي شود، اظهار كرد: بدون شک ديکته نانوشته غلطي ندارد و اکنون که اين سريال ساخته و نمايش داده شده طبيعي است که انتقادهايي را نيز به دنبال داشته باشد .


اين کارگردان ادامه داد: معتقدم نقد عامل رشد بشر بوده و تکامل بشري از طريق نقد و برخورد آرا اتفاق افتاده است.


تبريزي خاطرنشان كرد: من اگر چه براي تمامي انتقادات صورت گرفته پاسخ دارم اما به خاطر شرايط عصبي و تعصب داشتن جواب آنها را در به آينده موکول کردهام.

وي در پايان گفت: سريال شهريار به خاطر پرمخاطب بودن و توجه مردم به اين شخصيت ادبي ، باعث شد اين شاعر تواناي ادب فارسي و آذري در سطح نقاط مختلف کشور شناسانده شود.