پيامرسان براي iPhone

گوگل نسخه جديدي از برنامه پيامرساني فوري
google talk را معرفي كرد كه در آيفون اپل اجرا مي شود. نسخه جديد گوگل تاك ويژه كار كردن در مرورگر سفاري اپل در آيفون و دستگاه پخش موسيقي ديجيتالي iPod Touch طراحي شده است.
عرضه برنامه پيام فوري ويژه آيفون براي اپراتورتلفن همراه ATT چندان خوشايند نيست و ممكن است درآمد پيام كوتاه اين شركت مخابراتي را كاهش دهد زيرا هزينه پيام كوتاه جدا از خدمات داده حساب ميشود. شركت ATT براي امكان ارسال پيام كوتاه نامحدود ماهانه 30 دلار، براي ارسال1500 پيام 15 دلار و براي200 پيام كوتاه پنج دلار طلب ميكند.

با آغاز عرضه نسل جديد آيفون در 11ماه جولاي مشتركان اين شركت ميتوانند با استفاده از خدمات داده با اشتراك ماهانه 30 دلار به ارسال پيامهاي فوري نامحدود بپردازند بدون اين كه هزينه اضافي پرداخت كنند.

البته اثر پيام فوري بر درآمد پيام كوتاه سريع نخواهد بود زيرا استفاده از پيام كوتاه ساده بوده و بين شبكههاي اپراتورهاي مختلف كار ميكند در حالي كه تمامي كاربران تلفن همراه ممكن است پيام فوري نداشته باشند يا از نسخههاي خاصي استفاده كنند.