بعد از موافقت امیر قلعه نویی برای به خدمت گرفتن علی کریمی، مدیر عاملباشگاه استقلال مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را برای جذب این بازیکن پیشنهاد کرد.
مدیرعامل باشگاه استقلال طی تماس با ابوالفضل جلالی مدیر برنامه های کریمینسبت به جذب این بازیکنان ابراز تمایل کرد و قرار است فتح اله زاده پس ازبازگشت از باکو فردا با علی کریمی و جلالی در باشگاه استقلال برای رسیدنبه توافقات اولیه مذاکره کند.
پس از لغو حضور کریمی در مس کرمان و صحبتهای مصطفوی مبنی بر پر بودن لیست بازیکنان پرسپولیس احتمال به توافق رسیدنکریمی با استقلال قوت گرفته است.
امیر قلعه نویی سرمربی تیم استقلال کهبا استقلال در چهار هفته ابتدایی لیگ نتایج مطلوبی کسب نکرده امیدوار استکه با به خدمت گرفتن کریمی و تقویت خط هافبک خود ناکامی های استقلال درچند هفته اول لیگ را جبران کند.
علی کریمی که فصل گذشته با تیم القطرنمایش خوبی در لیگ فوتبال قطر نداشت در ابتدای این فصل به تیم السیلیهپیوست و بعد از عدم رضایت از حضور در این تیم قصد دارد ادامه فوتبالش رادر ایران دنبال کند.