در برهه ای که برغم محدودیت ها و مقاومت نهادهای دولتی ، تکنیک های نوینبانکداری مدرن در فضای سرد رقابتی لیکن بآرامی ، شیوه های سنتی را ازدورخارج ساخته و زمینه ساز سیستم پولی شناور بر مبنای عرضه و تقاضای پول ونرخ آزاد بهره می گردند، بازگشت به قرض الحسنه در مقیاسی وسیع و اثر گذاربیشتر قابل تحلیل می باشد و ذیلا به برخی از آنها پرداخته می شود.
۱- قرض الحسنه عقد پسندیده ایست که در هر کوی و برزن - ایل و طایفه -خانه و مدرسه - صندوق و موسسه فعالیت داشته و کلیه آحاد جامعه از برکات آنبهره مندند.
۲- قرض الحسنه یکی از ابزار های بانکداری بدون ربا می باشد که در کنارسایر خدمات بانکی و بشکل مکمل زنجیره ای پول ، در فعالیتهای اقتصادی بانکی، جایگاه موثر و تعریف شده دارد.
۳- از آنجاییکه منابع قرض الحسنه در حکم سپرده های ارزان بانکی قلمدادشده و صرفا بر مبنای اجر معنوی و رضایت مشتری اندوخته می گردد، هر نوعجابجایی آن بدون رضایت دارنده قرض الحسنه ، از حیث قانونی و شرعی دچارایراد و اشکال می باشد.
۴- ابزار، مدل و شیوه های نوین بانکداری بر مبنای کیفیت برتر و بااستفاده از تمام امکانات سیستم پولی ، شتاب می گیرد، حال آنکه تفکیک وجدایی منابع قرض الحسنه از بانکهای دولتی ،از حیث کمی و کیفی موجودیت اینبانکها را دچار خدشه می سازد.
۵- با توجه به عدم افزایش سرمایه جدید توسط بانکهای دولتی طی سالیانمتمادی گذشته ، خروج منابع قرض الحسنه که تاکنون بالغ بر ۱۵۵ هزار میلیاردمیباشد،عملا اینگونه بانکها را با سکته مغزی مواجهه می سازد.
۶- اصولا بجهت حمایت از رشد صنایع و تولید داخلی ، توان اقتصادی یکواحد بایستی بر مبنای قیمت تمام شده واقعی و ایجاد فضای رقابتی با محصولاتمشابه وارداتی سنجش گردد،لذا هر گونه استفاده از منابع ارزان بمنظور حمایتاز صنعت موجب بیماریهایی از قبیل افزایش تقاضا برای کالای ساخت داخل و بهتبع آن افزایش سطح دستمزدهای پولی و در نتیجه افزایش هزینه نیروی کار وآخرالامر نیز افزایش قیمت کالا و تورم خزنده را بدنبال خواهد داشت.بنابراین استفاده از منابع قرض الحسنه که هزینه مبادله بالایی نیز داردنتیجه معکوس خواهد داد.
۷- با قدری تامل در موجویت صندوقهای قرض الحسنه می توان دریافت کهاینگونه صندوقها که در حدود ۲۰ درصد نقدینگی را نیزیدک می کشند ، در تلاشبرای انسجام و تبدیل به موسسات مالی و اعتباری بوده و بسیاری از موسساتاعتباری نیز در پی کسب مجوز بانک خصوصی میباشند. نتیجتا اینکه در یکسیستم پولی متشکل و پویا ، کلیه نهادهای پولی بدنبال اهداف اقتصادی بلندمدت به حیات خود ادامه می دهند.
۸- در سیستم بانکداری بدون ربا(اسلامی) در کلیه عقود با بازده ثابت وبازده متغیر ،بانک ابتدا بعنوان خریدار کالا و خدمات و سپس فروشنده، اقدام به اعطای تسهیلات می نماید، حال آنکه در قرض الحسنه بانک بعنوانوام دهنده ، مستقیما اقدام به پرداخت وجه به متقاضی مینماید، بنا براینگسترش بانکداری قرض الحسنه بمثابه تزریق مستقیم نقدینگی به جامعه می باشد.
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]