درست است که بازی برای تولید به مکانی جدید برده شده است ولی قرار نیستپایه و اساس بازی هم تغییر کند برای مثال الکس هنوز از ان کابوس های شبانهاش می بیند و در بیمارستانهای پر از پرستاران زامبی پرسه خواهد زد .دوربین بازی هم مانند سابق است وبا استفاده از انالوگ سمت راست میتوانانها را حرکت داد و محیط را بررسی کرد . البته با توجه به قابلیت هایکنسول های نسل حاضر و وضوح و کیفیت تصاویر HD می توان انتظار اضافه شدنجزئیات بسیاری را در محیط و کل بازی داشت ولی مطمعن باشید تمام این جزئیاتاز فیلتر پایه بازی عبور خواهد کرد تا در بازی تغییرات اساسی ونامناسب رخندهد . بازی SILENT HILL 5 بسیار خوب و مناسب به نظر می رسد ولی مشکلی دراین بین دیده می شود و ان تغییرات بیش از حد در بازی نسبت به نسخه هایقبلی ان است . بگزارید قضیه را باز کنیم . الکس همانند سابق با استفاده ازلوله و وسایل دیگر با موجودات عجیب و غریب خواهد جنگید ولی سعی سازندگاناین است که این رقابت و درگیری را از گذشته نفس گیرتر و جذابتر کنند . بهنظر سازندگان مبارزات در سری های قبل واقعی نبوده اند و این حرف انها بدانمعناست که انها قصد دارند سیستم مبارزات را دگرگون کنند . در واقع در اینبازی الکس با توجه به سابقه نظامیش براحتی می تواند ازز سلاح های مختلف وپیشرفته بهره ببرد .با توجه به اندک زمان باقی مانده تا اکران بازیمخالفان و طرفداران بسیار پیدا کرده است که با توجه به صحبت هایی که درگوشه و کنار شده است طرفداران بازی بیشتر هستند . این بدان معناست تیمبازی سازی کارش را تا اینجا خوب انجام داده است ولی باید حواسش را جمع کندتا بازی را بیش از حد دستکاری نکرده و طرفتاران بازی را دل سرد نکند تا درزمان تجربه بازیکنان فکر نکنند بازی دیگری به غیر از SILENT HILL را دارندتجربه می کنند . این بازی در تاریخ September 2008 برای XBOX360 و PS3عرضه می شود