شيشه مغناطيسي در نسل آينده دوربينهاي ديجيتالي
اين شيشه مغناطيسي گرچه در ظاهر ساده به نظر ميرسد، اما ساختار دروني آن پيچيدگيهاي خاص خود را دارد.
اين شيشه يا به نوعي دوربين مغناطيسي، از قابليت زوم خودكار برخوردار بوده به طوري كه كاربر ميتواند با انتخاب لمسي يكي از 9 ناحيه تقسيم شده روي صفحه، از قسمت مورد نظر عكسبرداري كند.