كم يا زياد؟

دوست داريد صدايبلندگو(Speaker) رايانه خود را با ماوس كم و زياد كنيد؟ نرمافزارولوماوس(Volumouse) بههمين منظور طراحي شده است. با كمك اين برنامهميتوانيد با حركت دادن غلتك ماوس خود به بالا يا پايين، صداي اسپيكرهارا كم و زياد كنيد.

براي فعالسازي انجام اين كار ميتوانيدقانوني را براي خود در نظر بگيريد. براي مثال هنگام پايين نگهداشتنكليدAlt و چرخش غلتك ماوس يا هنگام پايين نگه داشتن كليك سمت چپ و چرخشغلتك ماوس، حجم صدا افزايش يا كاهش يابد. روشن است در صورتي كه شرايطتعيين شده از سوي شما براي فعال شدن اين قابليت برقرار نباشد، ماوس و غلتكآن همچون گذشته قابل استفاده بوده و كارهاي عمومي طبق معمول با آنهاانجامپذير است. براي دريافت اين برنامه به لينك زير مراجعه كنيد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]