آگاه شدن از رتبه واژگان گوناگون بهكار رفته در سايت شما از نظر موتورهاي جستوجو و كوشش در بالا بردن اين رتبه در افزايش بازديدكنندگان سايت شما تاثير بسزايي را بههمراه خواهد داشت. اگر بخواهيد روزانه چندين بار بهطور مداوم رتبه سايتتان در موتورهاي جستوجو را مرور كنيد، بيگمان در مدت زماني كوتاه خسته ميشويد و نميتوانيد يك بررسي كامل و سودمند را انجام دهيد.

نرمافزار رنكتركر ( Rank Tracker ) ابزاري مفيد با روش كار بسيار آسان براي بررسي كامل رتبه سايت شما در موتورهاي جستوجو با صرف زماني برابر با دو دقيقه است! با كمك اين برنامه و در مدت زماني كوتاه ميتوانيد جايگاه واژگان مختلف بهكار رفته در سايت خود را در ميان موتورهاي جستوجو پيدا كنيد. سپس پركاربردترين واژگان و ارزشمندترين آنها را با توجه به بيشترين ميزان جستوجوي كاربران اينترنتي مشخص كرده و كلمات كليدي بهكار رفته در سايت خود را بهينه كنيد. بهكمك اين نرمافزار ميدانيد بر روي كدام واژگان زمان بيشتري را بگذاريد و كدام واژگان ارزش ويژهاي در بالا بردن ميزان بازديدكنندگان سايت شما ندارند. نسخه رايگان اين نرمافزار از سايت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] قابل دريافت است.