ماوس راز نگهداراگر در رايانه شخصي خود اطلاعات محرمانهاي داريد و نگران آن هستيد كه در غيابتان، ديگر كاربران به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند، ماوس جديدي با نام Biometric Fingerprint Encrypted مشكل شما را حل ميكند. اين ماوس به فناوريهاي امنيتي PC-Lock، Web bank، Virtual Disk وFile encryption مجهز شده است و بر اين اساس هيچ كس بهجز شما نميتواند از اطلاعات شما در رايانه شخصيتان استفاده كند.
اين فناوريها باعث خواهد شد تا زماني كه شما در منزل يا محل كار خود نيستيد، هيچ يك از كاربران به اطلاعات شخصي شما مانند گذرواژه، فايلهاي پنهان و... دسترسي نداشته باشند.

اين ماوس امنيتي كه تاكنون نمونه آن وارد جهان نشده و نخستين مدل آن وارد بازار شده است، 116 دلار قيمت دارد.اين ماوس كه محصول شركت Exel Tec است، به سيستم شناسايي اثر انگشت مجهز شده است تا فقط شما بتوانيد بهكمك آن وارد رايانه خود شويد. قرار است بهزودي نمونههاي ديگري ازاين محصول توليد و روانه بازار شود.