شبكه تهران مجموعه «مأمور بدرقه» را به كارگردانیسعید سلطانی و تهیه كنندگی اسماعیل عفیفه برای ماه رمضان امسال تهیه میكند و سیروس گرجستانی، مهرانه مهین ترابی، جواد رضویان، بهاره رهنما، محسنتنابنده، فرناز رهنما، كیانوش گرامی، حسین توشه، زهره مجابی، ناصر گیتیجاه، حسین عابدینی در آن بازی می كنند.
▪ خلاصه داستان: این مجموعه روایتگر استوار آصف مأمور نیروی انتظامیدر حال بازنشستگی است كه باید افشین را به جرم حمل مواد مخدر تحویلبازداشتگاه بدهد. اما افشین به كمك شوهر خواهرش فرامرز از دست استوار آصففرار می كند.
▪ حاشیه ها: سلطانی با كارگردانی «مأمور بدرقه» سومین سال است كهكارگردانی مجموعه های ماه رمضان را تجربه می كند. او سال ۸۶ «شكرانه» رابا بازی پوریا پورسرخ، عاطفه رضوی، هوشنگ توكلی، حسن جوهرچی و مریمكاویانی و سال ۸۳ «رسم عاشقی» را با بازی سروش صحت، لاله اسكندری، محمودعزیزی، مینا جعفرزاده، افسانه پاكرو و فرهاد بشارتی ساخت. با اینكه مجموعههای «شكرانه» و «رسم عاشقی» موفقیتی برای شبكه تهران به بار نیاورد و آمارنظرسنجی های صدا و سیما نشان دهنده كمترین مخاطب در میان مجموعه های دیگرماه رمضان بود، اما باز هم مدیران شبكه تهران مجموعه رمضان را به سلطانیسپردند. بهاره رهنما قبل از شروع تصویربرداری مجموعه «مأمور بدرقه» دربرنامه «مثلث شیشه ای» یك خبر غافلگیركننده به مردم داد، اما رشیدپور درادامه صحبت او گفت: مسلماً خانم رهنما در مجموعه ماه رمضان شبكه تهرانبازی می كند. برخی مدیران شبكه تهران تصمیم داشتند فیلمنامه «مأمور بدرقه»را به علیرضا افخمی بسپرند كه شبكه یك سریعتر از آنها اقدام كرد. ایننخستین حضور گرجستانی و مهین ترابی در كنار همدیگر است. عفیفه از تهیهكنندگانی است كه همیشه ارتباطی خوب با رسانه ها دارد و خبرنگاران بدوندردسر خبر مجموعه ماه رمضان را از او می گیرند.ksabz