شبكه دو مجموعه «مثل هیچكس» را به كارگردانی حسنبرزیده، تهیه كنندگی محمدعلی اسلامی و نویسندگی علی اكبر محلوجیان برایماه رمضان امسال آماده می كند. در این مجموعه حسین یاری، پروانه معصومی،مهران رجبی، اصغر همت، رامین راستاد، جواد عزتی، حمید ابراهیمی، شاهرخاستخری، نفیسه روشن، مرضیه لشگری، ابراهیم برزیده بازی می كنند.
▪ خلاصه داستان: داستان «مثل هیچكس» درباره خانواده ای است كه پدرشانفوت می كند و پسر بزرگتر كه همه او را داداشی صدا می كنند، مسئولیتخانواده را به عهده می گیرد.
▪ حاشیه ها: ثریا قاسمی قرار بود در مجموعه «مثل هیچكس» بازی كند كه بهدلیل آسیب دیدگی از بازی در این پروژه انصراف داد و پروانه معصومی جایگزیناو شد. نام مجموعه هم تا مدت ها «داداشی» بود كه تغییر كرد و برزیده باساخت آن نخستین تجربه كارگردانی مجموعه مناسبتی خود را كسب كرد.
معصومی بعد از بازی در «نشانی» كه نوروز از شبكه دو پخش شد، از اینمجموعه به عنوان بهترین بازی خود یاد كرد. او بعد از پیوستن به پروژه «مثلهیچكس» در گفتگویی بازی خود را در این مجموعه «بهترین» توصیف كرد. «مثلهیچكس» نخستین مجموعه ای بود كه مهدی فرجی مدیر شبكه دو اعلام كرد برایماه رمضان تولید می شود.


ksabz
__