شبكه یك مجموعه تلویزیونی «خوابزده» را بهكارگردانی سیروس مقدم و تهیه كنندگی مهران رسام برای ماه رمضان امسال تهیهمی كند كه هر شب ساعت ۲۲ پخش می شود. در این مجموعه فرامرز قریبیان،افسانه بایگان، مهراوه شریفی نیا، پوریا پورسرخ، رحیم نوروزی و لینداكیانی بازی می كنند.
▪ خلاصه داستان: این مجموعه قصه یك وكیل با بازی بایگان را دنبال میكند كه به همراه همسرش (قریبیان) و پسرش (پورسرخ) و عروسش (كیانی) زندگیآرامی دارد، اما او یك شب خوابی عجیب می بیند كه زندگی او و خانواده اش رادستخوش تغییر و تحول می كند...
▪ حاشیه ها: قبل از «خوابزده»، ساخت مجموعه «گل های گرمسیری» بهكارگردانی محمدمهدی عسگرپور برای ماه رمضان شبكه یك آغاز و برای رساندن بهموقع كار، تدوین و آهنگسازی آن هم همزمان كلید خورد. با اینكه بارها ازسوی شبكه یك و عوامل اعلام شد «گل های گرمسیری» ماه رمضان از شبكه یك رویآنتن می رود، اما ناگهان پروژه «خوابزده» جایگزین آن شد. مهران رسام وسیروس مقدم بعد از گرفتن گوی رقابت از حریف تا دو هفته خبری از پروژه بهخبرگزاری ها و مطبوعات نمی دادند. عنوان مجموعه «خوابزده» هم در ابتدا«برزخ» بود كه بعد از گذشت دو تا سه هفته از تصویربرداری نام آن تغییركرد. رسام تا مدت ها حاضر به گفتن خلاصه داستان «خوابزده» نبود و به گفتنیك جمله كه داستانی متفاوت و ماورایی است، بسنده می كرد، اما بعد از مدتیخلاصه داستان مجموعه از سوی شبكه یك در اختیار رسانه ها گذشته شد.
مقدم با كارگردانی مجموعه «خوابزده» سومین سال است مجموعه ای برای ماهرمضان می سازد. او سال ۸۱ مجموعه «عروج» را با حضور عبدالرضا اكبری، رامبدشكرآبی، كتایون ریاحی و لادن طباطبایی و سال ۸۶ «اغما» را با نقش آفرینیامین تارخ، لعیا زنگنه، ایرج نوذری، حامد كمیلی، شیرین بینا، ناصر ممدوح وعبدالرضا اكبری ساخت. سال گذشته مقدم با ساخت مجموعه «اغما» با یك موضوعماورایی مورد تقدیر عزت الله ضرغامی رئیس رسانه ملی قرار گرفت و ماه رمضانامسال هم روی یك موضوع ماورایی كار می كند. قریبیان كه تاكنون در مجموعههای مناسبتی بازی نكرده بود، امسال بخت خود را با «خوابزده» امتحان میكند. علیرضا افخمی بعد از نوشتن چند قسمت از فیلمنامه «خوابزده» و موردتوجه قرار نگرفتن مدیران شبكه از ادامه كار انصراف داد و مجموعه تا چندروز معلق ماند، اما بعد از چند روز افخمی با نوشتن یادداشتی اعلام كردمشكلی ندارد با پروژه و همكاری با آن را ادامه می دهد. بایگان با بازی درمجموعه «خوابزده» بعد از مجموعه «پیامك از دیار باقی» دومین بار است در یكمجموعه مناسبتی به كارگردانی مقدم همكاری می كند. گفته می شود او برایبازی در «خوابزده» قرارداد خود را برای بازی در فیلم «حریم» به كارگردانیرضا خطیبی لغو كرد.ksabz