بازي white gold يك بازي fps است كه در جزيره اي در نزديكي كارايب اتفاقمي افتد. شورشها و كشتارهايي در جزيره اتفاق افتاده كه ارتش براي خاموشياين شورشها بايد وارد ميدان شود .بازي گردش به يك جزيره زيباست كه در اينگردش بايد به كشت و كشتار بپردازيد. در بازي وسايل نقليه بسياري وجود داردمانند:تانك -هليكوپتر-ماشينهاي جنگي ونفر ير-قياقهاي جنگي-كه همه آنهاقابل استفاده اند.يك گرافيك عالي همراه با عوامل rpgنويد يك بازي خوب راميدهد كه در نار يك سناريو زيبا و يك اكشن نفس گير عالي تر هم ميشود.موتوربازي قادر به خلق سرزميني به وسعت هزاران مايل است كه همه اين سرزمين دربازي قابل استفاده و زنده بوده و بازي داراي يك فيزيك بسيار عالياست.همچنين هوش مصنوعي بازي بسيار مثال زدني است كه در كنار يك گيم پليعالي و روان به زيبايي هر چه تمام تر بازي كمك ميكند.
white gold:warin paradiseيك بازي زيباست كه تمامي عوامل جذب fpsبازها را به خوددارد.همچنين قهرمان و شخصيت اصلي بازي قادر به انجام نبردهاي hand tohandو رزمي نيز است.
وهمنين قادر به حمل انواع سلاحها و وسايل ازجمله:جيپ هاي جنگي--شليك و راندن تانكهاي نضامي-پرواز و آتش بستن باهليكوپتر.در اين بازي همه چيز قابل دسترسي نيز است كه يك open-worldبهتمام معنا است. این بازی برای کنسول xbox360 و pc در نظر گرفته شده وتاریخ عرضه ان Q 2 2008 می باشد.