این بازی یکی از جامع ترین بازی هایی است که تابحال دیده شده. در این بازی هم صحنه های جنگی هم کارهای مخفیانه و هممخلوطی از این دو وجود دارد.
ما در یک جنگ به تمام معنا به همراه یکیاز 4 شوالیه ی APOCALYPTE که دارای شمشیر بسیار بلند و اسبی جهنمی که اتشاز همه جای ان شعله می زد بودیم. این اولین صحنه ای بود که توسط کمپانیاین بازی یعنی THQ در یکی از نمایشگاه های SAN FRANSISCO مشاهده شد .اینبازی در مورد جنگی که توسط APOCALYPTE صورت می گیرد و همچنین وقایعی کهقبل از جنگ اتفاق می افتد است. جنگی که حتی به دنیای ما هم کشیده می شود ودر این جهان هم باید با کشتن موجودات جهنمی زمین را از شر آنان خلاصکنید.عرضه کننده ی این بازی VIRGIL GAMES گفته که این بازی از روی LEGENDOF ZELDA برداشته شده ولی با شخصیتی خبیس و همچنین بسیار نیرومند که میتواند با موجودات بسیار قوی بجنگد. و این شخصیت نامش RUIN است. در اینبازی باید محیط های بسیار زیادی را جستجو کنید که در هر منطقه خطری نحفتهاست و مانند بازی LEGEND OF ZELDA با کشتن BOSS ها می توانید اسلحه ها ونیروهای جدیدی بدست آورید.
در این بازی از قسمت هایی از DEVIL MAY CRYهم استفاده شده مثلا با جمع اوری خون دشمنان می توانید قدرتهای خود راارتقا دهید و دارای اسلحه ها و شمشیر های جدید شوید.ASHLAND محیطی است کهدر آن قرار داریم و پر از گرد و غبار و ویرانی ها است و یکباره یک موجودکرم مانند ولی بسیار بزرگ جلوی ما سبز شد و مجبور شدیم با او بجنگیم و چوندر ابتدای بازی بودیم خیلی کشتن او طاقت فرسا نبود و توانستیم از پس او برآییم.با توجه به قول هایی که سازنده ی بازی داده در بازی CINEMATIC هایزیبایی وجود خواهد داشت و اگر اینگونه باشد شاهد یک بازی در سطح DMC و GODOF WAR خواهیم بود که دارای معما های پیچیده تری است.این بازی قرار است دراواسط سال ۲۰۰۸ برای کنسولهای xbox360 و ps3 عرضه شود