طرح ختنه عمومی برای مقابله با شیوع ایدز در اوگاندا اجرا می شود
به گزارش شیعه نیوز به نقل از اریا مقامات بهداشتی کشور اوگاندا اعلامکردند طرح ختنه عمومی را برای مقابله با شیوع ایدز اجرا می کنند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری آریا به نقل از خبرگزاری رویترز ، برخیمطالعات محققان نشان می دهد ختنه تا حدود هفتاد درصد از شیوع بیماری ایدزجلوگیری می کند.

ویروس ایدز در دنیا از طریق تماس جنسی به این بیماری گرفتار شدهاند و بقیه از راههای دیگر مانند سرنگ آلوده مشترک خون و از مادربه جنین است .

به گفته محققان اپیدمی ایدز از سال هزار و نهصدو هشتاد ویک در دنیا بهوجود آمد و تاکنون حدود شصت وپنج میلیون نفر در دنیا به این بیماری وویروس آن مبتلا شده اند که بیش از بیست وپنج میلیون نفر آنهاتاکنون به علت این بیماری جان خود را از دست داده اند و بر اساسآخرین آمار موجود اکنون سی وشش میلیون و هشتصد هزار نفر بیمار و فردآلوده به ویروس ایدز در دنیا زندگی می کنند .

بیست وچهار میلیون و پانصد هزار نفر این بیماران در جنوب صحرایآفریقا زندگی می کنند هفت میلیون و ششصد هزار نفر آنها در آسیا هستندو بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی هندوستان با باداشتن پنجمیلیون و هفتصد هزار فرد مبتلا به ویروس ایدز بیشترین جمعیت اینبیماران را در دنیا دارد و پس از آن آفریقای جنوبی با پنج میلیون وپانصد هزار بیمار است .

آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در سال گذشتهچهار میلیون و یکصد هزار نفر به ویروس ایدز مبتلا شده اند و دومیلیون و هشتصد هزار نفر نیز طی سال دوهزار وپنج میلادی بر اثر اینبیماری جان خود را از دست داده اند فقط پنج درصد بیماران ایدز بهدارو دسترسی دارند .

محققان می گویند شش میلیون و پانصد هزار فرد آلوده به ویروس ایدز در دنیا نیازمند داروهای گران قیمت این بیماری هستند .منبع خبر: اریا


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]