زمان سنج پخت تخم مرغنخیر، پختن تخم مرغ آب پز اصلا ساده نیست. البته اینکه آن را درون ظرف بگذاریم و بجوشانیم جندان سخت نیست. اما مدت زمان پخت خود یک کابوس است! این گجت کوچک همان چیزی است که از نامش به نظر می آید، بدون خطا. به راحتی این ابزار را همراه تخم مرغ ها داخل ظرف آب جوش بیاندازید. همزمان با پختن تخم مرغ ها تایمر در قسمت وسطش تیره تر می شود و به دورن ظرف فرو می رود. بر روی این ابزار سه خط سفید قرار دارد که در کنار هر کدام عبارتی نوشته شده است. هنگامی که خط مقارن با عبارت Soft یا نرم همسطح آب درون ظرف شد، تخم مرغ شما تقریبا عسلی شده است. وقتی آب همسطح خط مقابل عبارت Medium برسد تخم مرغ نیم پز شده است و وقتی به خط hard برسد تخم مرغ کاملا پخته و سفت است. این گچت بر اساس حساسیت گرمایی کار می کند و فاقد هر گونه آلودگی شیمیایی و سموم است تنها با هزینه کردن 5 دلار دیگر مشکلی در پخت تخم مرغ نخواهید داشت.