سیبها یا پرتقال ها؟ این ترازوی باهوش تفاوت را تشخیص می دهد.اگر از مغازه دارها سوال کنید، هنگام توزین میوه ها، وارد کردن نام هر میوه یا کد آن حداقل 5 تا 6 ثانیه طول می کشد. و برای افراد تنبل صرفه جویی همین وقت ها هم کمک بزرگی است! و حال پیشرفت دیگری در سیستم ترازوهای اتوماتیک صورت گرفته که شاید بتواند باعث انقلابی در سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها شود. این ابداع بر پایه سیستم تشخیص صورت پایه گذاری شده است، اما برای تشخیص میوه ها!

این ترازو توسط موسسه آلمانی فرانهوفر توسعه یافته است. طرز کار آن بدین شکل است که از میوه یا سبزی که روی آن قرار دارد عکسی گرفته و آن را با عکس های درون بانک اطلاعات خود مقایسه می کند. اگر شما هم یکی از دشمنان زمین هستید و دوست دارید میوه هایتان را درون کیسه های پلاستیکی بگذارید، نگران نباشید؛ پردازشگر تصویری این دستگاه می تواند میوه ها را از دورن آنها نیز تشخیص دهد. این سیستم حتی قادر به تشخیص میزان رسیدگی میوه است. مراحل آزمایشی این سیستم با نصب 300 ترازو در اروپا شروع شده و در مرحله بعدی آن در امریکا ادامه خواهد یافت.