يك نقش آفريني بسيار خوب برايPSP
در قلب آشوبخودتان را براي يك تغيير و تحول بزرگ در سبك نقش آفريني آماده كنيد. هركس از من ميپرسيد فاينال فانتزي 7: كرايسيس كور چطور بازي است، اين جمله را به او ميگفتم. اسكوئر انيكس در اين چند سال تقريبا با هر شماره فاينال فانتزي، سبك مبارزهها و تجربه كسب كردن را زير و رو كرده. البته كرايسيس كور يك جهش عظيم در سبك نقش آفريني است و براي طرفداران اين سبك تجربه منحصر به فردي را به وجود ميآورد.
داستان همانطور كه ميدانيد در مورد ماجراهاي زك، پيش از وقايع فاينال فانتزي 7 است. زك تبديل به يك سولجر كلاس يك ميشود و به همراه سفيروث، به ماموريتهاي مختلفي ميرود. در اين داستان متوجه ميشويد كه جنسيس كه در Dirge of Cerberus معرفي شد واقعا كه بوده و چطور سفيروث پيش از تبديل شدن به نقش منفي ماجرا، شخصيت خوبي داشته است. داستان كرايسيس كور عالي است و به خوبي جاهاي خالي روايت فاينال فانتزي 7 را پر ميكند.

اما برويم به سراغ روند بازي. عدد 7 نشان خوش شانسي است. اگر يادتان باشد در فاينال فانتزي 7 هر وقت HP شما به 7777 ميرسيد، بازي همه جوره به شما حال ميداد و تا مدتي كاملا شكست ناپذير ميشديد. در كرايسيس كور نقش عدد 7 بسيار پررنگتر است. در اين بازي همه چيز حول اين عدد و البته شانس ميچرخد. در تمام مدت مبارزهها، يك دستگاه به نام DMW مشغول كار كردن و نشان دادن تصاوير و اعداد مختلف است. هر وقت دو تصوير از سه تصوير DMW يكسان باشند، شما وارد حالت فاز ميشويد. در اين حالت اگر خوش شانس باشيد و تصوير سوم هم با دو تصوير ديگر يكسان دربيايد، زك يك حركت ويژه انجام ميدهد. اين حركت كاملا بستگي به اين دارد كه تصوير چه كسي تكرار شده. تعداد تصاوير افراد يا غولهايي كه ميتوانيد آنها را احضار كنيد هم 7 عدد است.

اما به جز تصوير افراد، DMW سه عدد را هم به صورت اتفاقي نمايش ميدهد كه بين 1 تا 7 هستند. اگر اين اعداد هم يكسان باشند، بسته به شماره عدد، اتفاق خوبي برايتان ميافتد. بهترين اتفاق گرفتن 777 و در نتيجه رفتن به تراز بالاتر است. همانطور كه ميبينيد سيستم تراز گرفتن به ظاهر كاملا تصادفي است اما در واقعيت چنين نيست. با اينكه در بازي هيچ سيستم ثبت امتياز تجربه اي وجود ندارد، اما موتور پايه بازي آمار مبارزات شما را در خفا ثبت ميكند و با توجه به آن در هر مبارزه شانس گرفتن 777 را بيشتر يا كمتر ميكند. البته به طور كلي در هنگام مبارزه با غولآخرها شانس 777 گرفتن بسيار بيشتر از ديگر مواقع است. با اينكه تقريبا هر اتفاقي برايتان ميافتد به خاطر نتيجه زحمات خودتان است، اما DMW كاري ميكند كه شما فكر كنيد بسيار خوش شانس هستيد! اين يكي از نقاط قوت گيم پلي كرايسيس كور است.

مبارزهها با اينكه نوبتي هستند، اما ميتوان آنها را همزمان هم به شمار آورد. در حقيقت سيستم مبارزههاي كرايسيس كور نزديكترين فاصلهايست كه اين دو سبك كاملا متفاوت و متضاد ميتوانند بههم نزديك شوند. براي تصميم گيري بايد سريع باشيد و فرار كردن معمولا دردي از شما دوا نميكند. بهترين راه مبارزه با هر دشمن اين است كه خودتان را بهسرعت به پشت سر او برسانيد تا ضربات فيزيكي همه Critical بشوند. داشتن قدرت Dash كه سرعت دويدن را افزايش ميدهد، بهترين كمك در اين زمينه است.

استفاده از مترياها همانند فاينال فانتزي 7 هستند و تغيير زيادي ندارند. بهجز اينكه با توجه به اعداد جفت شده DMW ميتوانند قويتر شوند. بخش Materia Fusion كه با تركيب كردن مترياهاي مختلف ميتوانيد محصولات جديد به دست بياوريد، يكي از بخشهاي جالب و سرگرم كننده بازي است.

براي تمام كردن بازي در حالت معمولي هيچ مشكلي نداريد. بازي بسيار ساده است و خيلي زود هم تمام ميشود. اما بخش ماموريتها نميگذارد به اين زوديها دست از سر فاينال فانتزي برداريد. تمام كردن ماموريتهاي جانبي كه جوايز ارزندهاي دارند 80 درصد كل بازي كرايسيس كور را تشكيل ميدهند! البته اگر ميخواهيد پايان اصلي بازي را ببنيد بايد حتما ماموريتها تكميل كنيد و با غولآخر واقعي بازي يعني مينروا بجنگيد كه حدود 10 ميليون HP دارد.

پس از تمام شدن كرايسيس كور، بازي به شما اجازه ميدهد روي درجه سخت آن را شروع كنيد كه يكي از نقاط قوت بسيار خوب آن است. توضيح در مورد روند بازي اصلا اجازه نداد از زيباييهاي ديگر كرايسيس كور نظير گرافيك و موسيقي آن حرفي بزنيم. اما كرايسيس كور از آن دسته بازيهايي است كه اگر گرافيك 8 بيتي هم داشت به خاطر روند بازي خوبش كسي نميتوانست به آن ايراد بگيرد.

اين بازي را به همه كساني كه PSP دارند توصيه ميكنم. با كرايسيس كور بازي كردن تازه ميفهميد يك بازي سرگرم كننده و لذت بخش يعني چه و چطور ميشود با كمترين امكانات (نقشههاي بسيار محدود در ماموريتهاي جانبي) بيشترين گيم پلي ممكن را طراحي كرد.