بازگشت گروه براوو با يك بازي اكشن تكراري
بازگشت به وگاسحدود يك سال و نيم پيش، بازي وگاس با جهشي غيرقابل باور، سري رينبو سيكس را به يك تراز جديد برد. در مورد بهتر يا بدتر شدن سبك بازي بحثهاي زيادي لازم است. طرفداران بازيهاي تاكتيكي قديمياصلا راضي نبودند و كساني كه از اكشنهاي سرراست خوششان ميآيد حسابي از وگاس بازي كردن لذت بردند. انتظار داشتيم وگاس 2 همانند شماره اولش يك جهش رو به جلو داشته باشد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاده است.

سازندهها اينبار بدون خطركردن از همان سبك و سياق آزمايش پس داده استفاده كرده اند. اگر از وگاس 1 خوشتان آمده باشد حتما از شماره دوم هم راضي خواهيد بود. به محض اينكه وارد اولين مرحله بازي بشويد احساس ميكنيد همه چيز برايتان آشناست و به سرعت وارد صحنههاي اكشن خواهيد شد. تعداد امكانات و چيزهاي جديد آنقدر زياد نيست كه ارزش تغيير دادن عدد 1 عنوان بازي را به 2 داشته باشند.

دوباره فرماندهي گروه براوو به شما واگذار ميشود تا به جنگ با تروريستهاي جنوب امريكا برويد. البته طراحي ظاهر كماندو و شخصيتي كه در بازي آن را هدايت خواهيد كرد كاملا بر عهده شماست. بخش طراحي شخصيت يكي از قسمتهاي جديد وگاس 2 است كه تاكيد زيادي روي آن شده. اگر خيلي پايه باشيد، احتمالا زمان زيادي را صرف طراحي شخصيت خواهيد كرد كه انصافا هم خوب از كار در آمده است.

روند بازي تغييري نسبت به قبل ندارد. صحنههاي اكشن با اينكه بيشتر اوقات تكراري هستند، اما خستهكننده نميشوند. به هر حال سيستم اكشنها آنقدر خوب و كامل بوده كه سازندهها نيازي براي تغيير دادن آن نبينند.
روي درجه معمولي، بازي چندان سخت نيست. اگر واقعا ميخواهيد يك اكشن مدرن نيمه تاكتيكي را تجربه كنيد توصيه ميكنم روي درجه مشكل وگاس 2 را آغاز كنيد. به هر حال هوش مصنوعي دشمنها فقط در اين حالت ميتواند مشكلاتي براي شما به وجود بياورد.

هوش مصنوعي دشمنها خوب است، اما تا زماني كه از آنها دور باشيد. اين قانون تقريبا در مورد همه بازيهاي اكشني كه با موتور پايه آنريل 3 ساخته شده اند صدق ميكند. در بازيهايي نظير Gears of War يا Army of Two هم چنين مشكلاتي ديده ميشد. در وگاس 2 اگر به دشمنها نزديك بشويد رفتار عجيب آنها شما را متعجب خواهد كرد. بعضي وقتها آنها پشتشان را به شما ميكنند و بعضي وقتها هم به جاي شليك كردن، شروع به راش بي هدف ميكنند. البته اگر بخواهيد بازي را تمام كنيد و مشكلي هم برايتان پيش نيايد اين مشكلات هوش مصنوعي كمك زيادي خواهند كرد. چه چيزي بهتر از اين كه خودت را به دومتري يك تروريست عقب افتاده برساني كه با ديدن تو هيچ عكس العملي نشان نميدهد؟ البته لازم به ذكر است كه همين تروريست عقب افتاده، از راه دور حركات بسيار هوشمندي از خود نشان ميدهد. هوش مصنوعي جناح خودي هم با اينكه خيلي درخشان نيست، اما اثر بدي در گيم پلي نميگذارد. افراد شما معمولا به خوبي دستورات لازم را پيدا ميكنند و در صورت لزوم مشكلي در پنهان شدن يا پوشش دادن شما ندارند.

يكي از تغييرات مهم در روند بازي، اضافه شدن امتيازهاي تجربه است. در طول بازي تقريبا هر براي كاري كه انجام بدهيد امتياز تجربه كسب خواهيد كرد. اين سيستم به شدت تجربه بازي را بهتر كرده است و واقعا اميدوارم در بازيهاي آينده اين سبك هم پياده بشود. با وجود امتياز تجربه، شما هميشه و در هر حال انگيزه خوبي براي بهتر بازي كردن داريد. در بازيهايي كه روي تاكتيك تاكيد دارند، هميشه ميتوان يك راه اكشن بي فكر براي رد كردن يك موقعيت پيدا كرد كه معمولا با استفاده از باگهاي گرافيك و هوش مصنوعي و اين چيزها امكان پذير ميشود. تا وقتي هم كه شما مرحله مورد نظر را رد كنيد، هيچ چيزي ديگري مهم نيست. اما وجود امتيازهاي تجربه بازي كنندهها را وادار ميكند تا هميشه بازي را به بهترين نحوه تمام كنند. وجود تعداد زيادي تجهيزات و امكاناتي كه با امتيازهاي تجربه خريداري ميشوند هم انگيزه خوبي براي چند بار تمام كردن وگاس 2 هستند.

از نظر گرافيكي وگاس 2 نمره قبولي نميآورد. به نظر ميرسد سازندهها هنوز فكر ميكرده اند گرافيكي كه يك و سال نيم پيش تحسين همه را برانگيخته بود، حالا هم ميتواند نظر بازي كنندهها و منتقدها را جلب كند. البته هميشه اين بحث وجود دارد كه وقتي روند بازي لذت بخش باشد، گرافيك اصلا به چشم نميآيد. در مورد وگاس 2 اين موضوع صدق ميكند. در مراحل بالاتر آنقدر درگير نبردها و صحنههاي نفس گير ميشويد كه فراموش ميكنيد گرافيك وگاس 2 خيلي پايين تر از كرايسيس است.

وگاس 2 يك اكشن اول شخص نيمه تاكتيكي بسيار خوب و خوش ساخت است كه به تنهايي نميشود ايراد زيادي به آن گرفت. اما وقتي ببينيد اين روند خوب و گرافيك دقيقا همان چيزي است كه يك سال و نيم پيش بوده، قبول خواهيد كرد كه سازندهها كم كاري كرده اند.