بالاخره کمپاني 2kGame تونست بازي که ساعت ها خرج تبليغاتش رو کرده بود و قهرمان مسابقاتe3 هم شده بود راهي بازار کنهالبته 2 هفته اي ميشه که در بازار هاي جهان پخش شده ولي تازه 2-3 روزه که با کرک مناسبش بدستمون رسيده !
البته قبلا در مورد کرک هاي خراب اين بازي صحبت کردم که بزودي بطور مفصل انرا بحث مطرح ميکنم

برييم سر اين بازي

داستان در سال 196 ميگذرد جايي در ميان درياها ! شما با سقوط هواپيمايي خود شهري را در زير اب مي يابيد
خلاصه خود رادر ميان شهري وحشي و رو به نابودي مي بينيد که با تکنولوزي بالايي توسط فردي ساخته شده است که خود از شما تقاضا دارد فرزندانش را از ميان ان مردمان وحشي شده نجات دهيد !!و البته جان خودتان هم در گرو ان بدست اوريد !! در گير و دار سازنده ديوانه و فيلسوف ولي نابغه شهر که خود قرباني اي بيش نيست !!

داستان قوي اين بازي درست طبق قول هاي شرکت سازنده داراي بار فلسفي و قوي خود بود ! انساني نابغه براي فرار از دست حکومت ها و دين هاي جهان جايي بجز فرار در زير اب ندارد ولي خود در ميان ان مدينه فاضله گير کرده است

گرافيک بالا و جلوه هاي بصري فوق العاده که واقعا کارت هاي غول گرافيکي را به مبارزه مي طلبد درست همانند قول هايي بود که طراحانش دادند ! مخصوصا در اول بازي که خود را در دريايي مواج و زيبا که توسط بنزين هواپيمايي سقوط کرده شما اتش گرفته است وشما شنا کنان در حال فرار هستيد !!

اين بازي در سبک Action_RPG ساخته شده است ! و مخاطبان زيادي را قانع مي کند !

از زيبايي هاي ان مي توان به قدرت تغيير شخصيت باز کننده بازي اشاره کرد ! طوري که طراحان مي گوييند به خاطر تغيير نوع بازي خود هر بار در اين بازي مراحل جديدي مي يابيد و مطالب جديدي را تجربه مي کنيد که در اين نوع سبک بازي به ياد ماندني OBIVITONرو خوب به يادداريد

موتورديناميکي اين بازي تقريبا جديد است ! البته از نمونه هاي اين موتور زياد ديده ايم !!!ولي قابل قبول است

صحنه هاي دلهره اور که با تکيه به صدا گذاري زيبا و نور پردازي وهم اور زيبايي دو چنداني به ان مي دهد !!


اين بازي در 2 هفته اي که در دنيا پخش شده است رکورد بالاترين فروش در زمان خود را دارد و داراي امتياز 9 است !!

پيشنهاد مي کنم اگه از اين سبک لذت مي بريد انرا امتحان کنيد.