يك برداشت ضعيف از يك سريال معروف
عكاسي در فلشبك
اينروزها ديگر كسي نيست كه نام سريال Lost را نشنيده باشد. اين سريالتلويزيوني مشهور، در حال حاضر به صورت هفتگي از شبكههاي مختلف در سراسرجهان پخش ميشود و به سري چهارم خود رسيده است. خيلي زودتر از اينها درانتظار ساخته شدن يك بازي بر اساس Lost بوديم اما به دلايلي اين اتفاق تاپايان سري سوم به طول انجاميده است.
از بازي Lost انتظار زيادي نداشتهباشيد. اگر جزو عشاق سينه چاك Lost هستيد، شايد سه چهار ساعتي از گشت وگذار در جزيره و ديدن صحنههاي آشنا از زواياي جديد لذت ببريد. اما اگرچيزي از داستان و شخصيتهاي اين سريال نميدانيد توصيه ميكنيم اصلا سراغLost را هم نگيريد. از نظر روند بازي، Lost اصلا نميتواند كسي را جذبكند، چه دوست و چه دشمن!

به طور كلي براي سر و كار داشتن با Lostبايد يك نوع خود آزاري داشته باشيد. نويسندههاي سريال از اينكه سوالهايعجيب و غير عادي مطرح كنند و جوابش را بر عهده مخاطب بگذارند لذت زياديميبرند. پاسخ بعضي از اين سوالها كه با پيش رفتن سريال به شدت بيخ پيداكرده اند، احتمالا با هيچ توجيهي هم قابل قبول نخواهند بود. با شروع سريچهارم هم نويسندهها براي هر چه بيشتر كش آوردن داستان و كم نياوردن،اتفاقها و شخصيتهاي جديدي را بدون هيچ مقدمه اي به داستان وارد كردهاند. براي بازي كردن Lost هم بايد همان مقدار از خودآزاري را داشته باشيد.

سبكبازي اكشن ماجرايي است. شما نقش اليوت را داريد كه يكي از بازماندگانهواپيماي كذايي است و در سريال او را تا به حال نديده ايد. اليوت يك عكاساست كه حافظه خود را از دست داده و معمولا تنها راه به ياد آوردن خاطراتگذشته، گرفتن عكسهايي است كه او را ياد خاطرات خاصي مياندازند. به اينترتيب بخش بزرگي از بازي، همانند سريال در فلش بكها و خاطرات اليوت وديگر افراد بازمانده ميگذرد.

البته روند گرفتن اين عكسها آنقدراحمقانه است كه بازي تقريبا شما وادار ميكند تا دقيقا از همان زاويه موردنظر از اتفاق مورد نظر عكس بگيريد. اگر اين كار را نكنيد آنقدر آن صحنهتكرار ميشود تا بالاخره راضي شويد و كار مورد نظر بازي را انجام دهيد.البته خط داستاني بازي براي طرفداران سريال كاملا راضي كننده است زيرا هرهفت اپيزود آن، توسط نويسندههاي اصلي خود سريال نوشته شده.

بيشترزمان بازي كه كمتر از 8 ساعت است، به گشت و گذار و صحبت كردن صرف ميشود.معمولا بايد با همه درباره همه چيز صحبت كنيد تا بتوانيد به بخش ديگري ازداستان برسيد. سيستم جمع كردن آيتمها و تعويض كالا به كالا اصلا خوب ازكار درنيامده و پس از مدتي بي خاصيت ميشود. تنها لحظات هيجان انگيز Lost،قسمتهايي هستند كه در جنگل مورد تعقيب هيولاي دودي سياه رنگ قرارميگيريد.

يكي از معدود نقاط مثبت بازي Lost، گرافيك آن است. محيطاطراف و گياهان جزيره به خوبي بازسازي شده اند و اگر با لوكيشنهاي معروفسريال از جمله كمپ ساحلي و پناه گاه زير زميني دارما آشنا باشيد، از سرزدن به آنها لذت خواهيد برد. زحمت زيادي در شبيه سازي چهره هنرپيشههاانجام شده كه در بيشتر موارد موفقيت آميز بوده است.

يكي از نقاطضعف بسيار بزرگ در زمينه افكتهاي صوتي، استفاده نكردن از هنرپيشههاياصلي به عنوان گوينده نقشهاي مخصوص خودشان است كه حسابي توي ذوق طرفدارانLost ميزند.

همان طور كه اشاره شد، تنها اگر از طرفداران سرسختLost هستيد ميتوانيد از بازي كردن اين عنوان متوسط و بسيار كوتاه لذتببريد. در غير اين صورت Lost اصلا ارزش تهيه و بازي كردن ندارد.