استفاده از سايتها بدون بازديد از آنها


يكشركت كاليفرنيايي با ساخت يك ابزار جديد كه به كاربران امكان ميدهد بدونبازديد از وبسايتها به خدمات آنها دسترسي يابند به دنبال ارتقاي مروروب است. اين ابزار به صورت add-on براي مرورگرهاي IE و فايرفاكس موجود استو پس از دريافت به صورت يك نوار ابزار در انتهاي گوشه راست صفحه باآيكونهايي براي سرويسهايي مانندYoutube ، Wikipedia و Flickr ظاهرميشود.
اين ابزار كه RoamAbout نام دارد، منعكس كننده ايده همراهداشتن سرويسهاي مورد علاقه به هنگام وب گردي كاربر است و از سوي شركتVysr معرفي شده و تاكنون در حدود 100 هزار نفر آن را دريافت كرده اند.

بااستفاده از اين ابزار هنگامي كه كاربر به واژهاي در وب برميخورد با كليكبرروي آيكون ويكيپديا ميتواند به صفحهاي در مورد آن واژه دسترسي يابد وبا كليك آيكون اشتراكگذاري، متن و لينك آن را از طريق Gmail يا Facebookبه دوستانش ارسال كنند.