يكي از سخت ترين تمرينات براي آمادگي و انجام كارهاي ماورائي همين تمرين است! اما 100% موثر و نتايج بسيار جالبي را در پيش خواهد داشت.

مطلب كوتاهي است اما تمرينات آن شايد براي گرفتن نتيجه ي مطلوب كمي طول بكشد،اما خوب،نتيجه ي آخر بسيار قابل توجه خواهد بود!

اين تمرين باعث باز شدن تمامي چاكرا ها ميشود و همچنين براي انجام كارهايي مانند تله پاتي،تله كينزي و ... بسيار موثر است.


انجام تمرين:

1-هر روز20 دقيقه آهنگي ملايم گوش كنيد( براي آرامش بيشتر ميتوانيد از موسيقي ها و فركانس ها ي مديتيشن استفده كنيد )

2- در اين هنگام به صورت دراز كش باشيد و چشمانتان بسته

3- نفس هاي عميق به اين صورت كه 4 ثانيه دم ، 4 ثانيه حبس هوا ، 4 ثانيه باز دم و 4 ثانيه توقف

4-بعد از اتمام 20 دقيقه به صورت دراز كش ، چشم ها بسته

5- به هيچ چيز فكر نكنيد (اصلي ترين قسمت اين تمرين كه كار بسيار مشكلي است ) بالا خره نميشود كه به هيچ چيز فكر نكرد،اما با تمرين در آينده ميفهميد كه ميتوان به هيچ چيز

فكر نكرد!.

6- تا 30 دقيقه در اين حالت بمانيد.

7-اين تمرين را با دقت براي 1 ماه انجام بديد .

8- بعد از يك ماه ، 30 دقيقه آهنگ ملايم و بقيه تمرينات مانند تمرين قبل اما در حالتي كه به هيچ چيز فكر نميكنيد بايد آن را به 1 ساعت افزايش دهيد.

9-در نيم ساعت اول به هيچ چيز فكر نكنيد . اما در نيم ساعت دوم فقط بر رو ي چاكرا ها به ترتيب (تمركز كنيد).


اين تمرين را نيز 1 ماه انجام دهيد و نتيجه را ملا حضه كنيد