من سرم شلوغه و همیشه دنبال پیدا کردن وقت اضافه هستم. از این رو یکی ازعلاقه مندیهام بهینه کردن کارها و صرفه جویی در وقت هست. مطمئن هستم کهشما هم در فضای بمباران اطلاعاتی امروز نیز کماکان با کمبو وقت و یا اتلافوقت دست و پنجه نرم می کنید.

یک ظرف شیشه ای خیارشور رو بردارید وهمه محتوایاتش رو خالی کنید. حالا برید توی باغچه خانه و توی این ظرف سنگهای درشت بندازید. خب مثل اینکه دیگه جا نداره. بگردید و قلوه سنگ پیداکنید و اونا رو هم بندازید توی ظرف. تا اونجا که می تونید توی ظرف قلوهسنگ بچپونید. حالا یه نگاهی به ظرف بندازید. نه مثل اینکه جدی جدی دیگه جانداره و بیشتر نمیشه فشار آورد. باشه حالا توی ظرف خاک بریزید. تا اونجاکه میشه توش رو پر از خاک کنید. از هر ترفندی استفاده کنید تا فضای خالیبین سنگهای بزرگ و قلوه سنگها پر بشه. آهان حالا حتما حسابی یه تکون هم بهشیشه دادید و دیگه پرپر شده. عمرا دیگه بشه چیزی توش چپوند!هووم. خب حالاشیر آب رو باز کنید و توی همین شیشه ای که پر از سنگ و خاک شده آب بریزید.می بینید که آب به آرامی وارد شیشه خواهد شد و حجمی از آن را خواهد گرفت.

حالاتصور کن که کل شیشه رو خالی کنی و این بار اول توش آب بریزی تا شیشه کاملپر پر بشه. حالا توش قلوه سنگ بنداز. چی میشه؟ آب از شیشه سر ریز میشه!تئوری ظرف خیارشور یکی از کلیدهای اصلی و مضامین مهم مدیریت زمانه. چی؟حتما شوخی می کنی؟ خب اگر کمی صبر کنی قضیه رو می فهمی. در این تئوریسنگهای درشت و قلوه سنگ سمبل کارهای مهم و اساسی روزمره و خاک و آب حاکیاز کارهای کوچکتر و کم اهمیت تر هستند. چنانچه شما وقتی از صبح که برمیخیزید بدونید که چند کار اصلی رو باید امروز انجام بدید و فقط و فقط درابتدا روی اون کارها وقت بگذارید(سنگهای درشت رو اول توی شیشه بندازید)وقتی که کارهای اصلی تموم بشه اون وقت می تونید در فضای بین سنگهای درشت،کارهای کوچکتر و کم اهمیت تر رو قرار بدید تا برسید به آب که می تونهاوقات فراغت شما باشه و یا کاری که بسیار وقت کمی از شما می گیره و مهم همنیست انجام دادنش.

حالا اگر قرار باشه از اول صبح، شیشه رو با آبپر کنید یعنی اول به کارهای کوچک غیر لازم برسید چون تمرکزتون از بین میرهطبیعتا نمی تونید روی کار اصلی دقت لازم رو بگذارید و نهایتا انتهای شب بهخودتون فحش می دید که امروز هم به بطالت گذشت. دوستانی که اعتیاد اینترنتدارند به این قضیه توجه کنند. چنانچه روز رو با کارهای مهم شروع کنیدهمیشه وقت اضافه برای کارهای ریز خواهید داشت اما بر عکس آن اتفاق نخواهدافتاد. ظرف خیارشورتو رو هم مراقب باشید نشکنه!
----------------------
برگرفته از وبلاگ : یه وجب خاکِ اینترنت