پيش بيني برتري هوش مصنوعي بر هوش انسان در آينده
--------------------------
بسياري از کارشناسان فناوري پيش بيني مي کنند هوش مصنوعي در آينده گوي سبقت را از هوش انسان بربايد.
به گزارش شبکه تلويزيوني العالم اين دانشمندان پيش بيني کردند هوش مصنوعي در مدت کوتاهي بتواند بر هوش انسان برتري پيدا کند.
به گفته دانشمندان آينده شاهد پيدايش کامپيوترهايي خواهد بود که براي خود برنامه ريزي مي کند.
دانشمندانضمن هشدار درباره اينکه وقوع اين تحولات نقطه عطفي در تاريخ بشريت خواهدبود تدوين معيارهاي اخلاقي را خواستار شدند تا تضمين کننده خدمت فناوريهاي جديد به انسان باشد و مردم را از عوارض جانبي ناشي از پيشرفت فناوريها در امان نگه دارد.