محققين موفق به توليد ميکروسکوپي به ابعاد سر انگشت و کيفيت و وضوح بسيار بالا شدند.
اين ميکروسکوپ بسيار کوچک قادر به تجزيه خون جهت تشخيص مالاريا و همچنين جستجوي عوامل بيماري زا در تجهيزات متعلق به آب است و در صورت توليد انبوه به قيمت 10 دلار به فروش خواهد رفت. در اين ميکروسکوپ يک ميکروچيپ کامپيوتري که به سيستم ميکروفلوديک مجهز شده جايگرين لنز شده است. اين سيستم مايع را به جزئيات بسيار کوچکي تبديل مي کند. ميکروچيپ مذکور شامل يک صفحه مدار است که با فلز روکش شده و داراي سنسورهاي حامل بار (سنسورهايي شبيه به آنچه در دوربينهاي ديجيتال استفاده مي شوند) است. سوراخهاي کوچکي که قطر آنها به يک ميليونيم متر هم نمي رسد، به فاصله 5 ميکرومتر بر روي لايه فلزي ايجاد شده است که هر کدام مسئول رساندن يک پيکسل به سنسور خواهند بود. بر اساس گزارش Engineer The ، روش کار اين ميکروسکوپ به نحوي است که مايع حاوي ماده قابل تجزيه بر روي شبکه ميکرو فلود ريخته شده و سپس بر روي فلز و پردازشگر سنسور قرار مي گيرد. همچنين از بالا بر روي چيپ نور تابيده مي شود. مايع به دليل وجود نيروي گرانش و يا بارهاي الکتريکي افقي بر روي سطح حفره ها جاري شده و ذرات به تدريج بر روي حفره ها مي روند و هر ذره روي يک حفره را مي پوشاند. در نتيجه مانع عبور نور از حفره به سمت سنسور خواهد شد. اين پديده يک سري تصاوير که مرکب از سايه و روشن هستند به وجود خواهد آورد. مسير حرکت مايع به دليل اريب بودن حفره ها اريب خواهد بود که اين عامل باعث همپوشاني جزئي تصاوير و در نتيجه به وجود آمدن يک تصوير دو بعدي شگفت انگيز خواهد بود.اين دستگاه به حدي کوچک و متمرکز است که مي تواند در يک تلفن همراه کار گذاشته شود و تنها از خورشيد به عنوان منبع نور استفاده کند.