فینالیست های مسابقات مینی بسکتبال مشخص شدند
شهرکرد ـ خبرگزاریایسکانیوز: مسابقات مینی بسکتبال دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی سراسرکشور در محل سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به پایان رسید
بهگزارش روز س شنبه گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"در ششمین روز برگزاری مسابقات مینی بسکتبال نتایج ذیل به دستآمد: خراسان رضوی 28 / شهرستان های تهران 25 / فارس 29 / تهران 16
فینالاین مسابقات فردا با حضور تیم های فارس و خراسان رضوی و هم چنین دیدار ردهبندی با حضور تیم های شهرستان های تهران برگزار می شود