قهرماني در مسابقات مسترز سين سيناتي

دورخيز موراي براي المپيک

انديموراي دورخيز خوبي براي رقابت هاي المپيک و اوپن امريکا برداشته است.قهرماني در رقابت هاي مسترز «سين سيناتي» شاهد خوبي براي اين دورخيز است،تنيسور شماره يک بريتانيا اميدوار است بتواند با حضوري موفق و نمايش ديدنيدر شرق آسيا کارنامه خود را در سال 2008 درخشان تر از هميشه کند. او باقهرماني در سين سيناتي رنکينگ خود را دو پله افزايش داد و حالا در مقامششم جهان ايستاده و همين برايش انتقاد بزرگي است. غلبه بر پديده تنيس صربها نواک ژوکوويچ کار کوچکي نيست که موراي موفق به انجام آن شده. او ماهگذشته هم به نيمه نهايي مسترز تورنتو رسيد و باز هم ژوکوويچ را شکست دادهبود و حالا هم با شکست تنيسور صرب در فينال سين سيناتي با نتيجه

(6-7)،(6-7) به قهرماني رسيد. موراي در تاي برک دوم پس از 2 ساعت و 22 دقيقه برژوکوويچ غلبه کرد. حالا پس از سومين عنوان قهرماني اين فصل، موراي در گفتوگو با خبرنگاران مي گويد؛ «با اين پيروزي اعتماد به نفس بيشتري پيداکردم. در هر تورنمنتي شما از خودتان انتظارات زيادتري نسبت به قبل داريد وهمين باعث مي شود تا فشار زيادي رويتان باشد. مخصوصاً هنگامي که مقابل يکحريف قديمي که بارها روبه رويش بازي کرده ايد، قرار مي گيريد شايد استرسبيشتري داشته باشيد، همين باعث مي شود که درصد خطاهايتان هم بالا برود.نواک حريف بسيار قدرتمندي است و من خيلي خوشحالم که توانستم بر همه استرسها و فشارها غلبه کنم و قهرمان شوم، شايد به اين دليل که بعضي از استراتژيهايم را تغيير داده ام. پس از جشن قهرماني موراي، روزنامه هاي اسکاتلنديواکنش هاي تندي نسبت به بنرهاي تبليغاتي و زيرنويس هاي شبکه هاي تلويزيونيبراي پوشش خبرهاي قهرماني اندي موراي نشان دادند. در تمامي اخبار رسانه هاعبارت GBR (بريتانياي کبير) براي معرفي مليت اين تنيسور استفاده مي شد، درصورتي که رسانه هاي اسکاتلندي معتقد بودند بايد از کلمه «اسکاتلندي» براياندي موراي استفاده مي شد و او تنيسوري اسکاتلندي الاصل و نماينده اينکشور است. همين مساله در يکي، دو روزي اخير سوژه همه مطبوعات اروپامخصوصاً انگليس و اسکاتلند بود. در تمام طول فينال برخلاف آنچه موراي خودشمعتقد است چهره يي آرام و خونسرد داشت و با هوشياري تمام نگراني و استرسخود را بروز نمي داد؛ «خيلي عصبي شده بودم. براي هر دوي ما مسابقه سخت ودشواري بود. هوا بسيار گرم بود و کف پاهايم از شدت حرارت مي سوخت. درشرايط بسيار نامناسبي مسابقه داديم. اما تمام تلاشم را کردم تا انرژي امرا هدر ندهم و آرام باشم.» اندي موراي بزرگترين و صاحب نام ترين نمايندهبريتانيا در رقابت هاي المپيک پکن خواهد بود؛ جايي که کساني مثل ژوکوويچ،فدرر و نادال هم به عنوان نمايندگان کشورشان حضور دارند.