سینمای ما - یک طرف یا هر دو طرف این 10 جدایی در تاریخ سینمای ایران، سینماگرانی معروف بودهاند...

روحانگيزسامينژاد/همسرش1-ماجرا از اولين فيلم ناطق سينماي ايران يعني «دختر لر»به کارگرداني عبدالحسين سپنتا و اردشير ايراني شروع شد. با ساخت اين فيلمو نمايش آن در سال 1312 يک طلاق واقعي اتفاق افتاد. اين فيلم آنقدر برايايرانيها جذاب بود که به مدت 3سال در سينماهاي تهران و شهرستانها نمايشداده شد و به عنوان پرفروشترين فيلم زمان خودش انتخاب شد. اما خانوادهبازيگر زن اين فيلم، روحانگيز سامينژاد که از حضور او در اين فيلمناراضي بودند، او را طرد کردند و همسرش هم او را طلاق داد.اين اولين طلاقيک چهره سينمايي در تاريخ سينماي ايران است؛ اتفاقي که سالهاي بعد کميشايعتر شد و به يکي از ويژگيهاي زوجهاي سينمايي، به خصوص در دوران قبلاز انقلاب، بدل گشت.با پيروزي انقلاب و آغاز دوران جديد سينماي ايران،طلاق زوجهاي سينمايي هم کمتر شد و الان خيلي از زوجهاي سينمايي راميتوان مثال زد که سالهاست با خوبي و خوشي در کنار هم زندگي ميکنند

.سوسنتسليمي/داريوش فرهنگ2-سي و پنج سال پيش، داريوش فرهنگ آدم خيلي معروفي بودو سوسن تسليمي را كسي نميشناخت، اما پس از ازدواج و در سالهاي دهه شصت،ماجرا برعكس شد و تسليمي شهرتي فراوان پيدا كرد. در اين سالها اگرچهداريوش فرهنگ فيلمساز بود و بعضي كارهايش خيلي مطرح شد، اما حضور ثابتتسليمي در فيلمهاي بهرام بيضايي، اين بازيگر هنرمند را به اوج رساند. ايندو كه از طريق گروه تئاتر پياده با همديگر آشنا شده بودند، پس از مدتهازندگي مشترك سرانجام فرصت پيدا كردند تا در فيلم «شايد وقتي ديگر» ساختهبهرام بيضايي، نقش زن و شوهر را بازي كنند. تسليمي، پس از اين فيلم، بههمراه فرزندش عازم سوئد شد و امروز يكي از چهرههاي سرشناس تئاتر سوئداست. اما داريوش فرهنگ مانده و فيلمسازي و بازيگري را تا امروز ادامهداده است.

خسرو شكيبايي/تانيا جوهري3-شايد خيليها ندانند كهشكيبايي در دهه 40 كار خودش را با دوبلوري شروع كرد و پس از ناكامي در اينرشته به تئاتر رفت و سالها گذشت تا دوباره با فيلم «خط قرمز» مسعودكيميايي به سينما بازگشت. تانيا جوهري هم در همان سالهاي دهه 50 بازيگرتئاتر بود. اين رابطه كه منجر به ازدواج شد، چندان خبرساز نبود؛ چون هيچيك از اين دو، آدمهاي معروفي نبودند و در سالهاي بعد در حرفهشان سرشناسشدند. شكيبايي سالها بعد به یکی از محبوبترین بازیگران تاریخ سینمایایران تبدل شد اما تانيا جوهري در سالهاي اخير بسيار كمكار شده است.جالب است كه مشهورترين فيلم شكيبايي يعني«هامون»، داستان مرد روشنفكري استكه تمايلي براي جدايي از همسرش ندارد اما زن و خانوادهاش اصرار دارند كهاين جدايي هر چه زودتر اتفاق بيفتد.

آيدين آغداشلو/شهرهآغداشلو4-آيدين آغداشلو كه نقاش، طراح، گرافيست و نويسندهاي تواناست،سالها قبل، پس از يك ازدواج ناموفق و در حالي كه دختري به نام تارا داشت،با شهره آغداشلو ازدواج كرد. شهره در فيلمهاي علي حاتمي (سوتهدلان) وعباس كيارستمي (گزارش) بازي كرده بود و با تحسين مواجه شده بود و کمکمداشت به بازيگري توانا تبديل ميشد. شهره آغداشلو كه با بازي در فيلم«خانهاي از شن و مه» و نامزدي اسکار، امروزه يک بازيگر معتبر در عرصهجهاني است، از آيدين جدا شد و مجددا ازدواج کرد و خدا دختري به او داده كهظاهرا آن هم اسمش تارا است. شهره آغداشلو در تمام گفت وگوهايش همواره ازآيدين آغداشلو به عنوان كسي ياد کرده است كه دوران سعادتمندي را با همسپري كردند؛ بر خلاف عادت بسيار زشتي كه خيليها دارند و پس از جدايي، بالحني زننده درباره همسر سابقشان صحبت ميكنند. ظاهرا نه ازدواج و نه جدايياين دو، در مسير پيشرفت حرفهايشان هيچ تاثيري نگذاشته و هر دو همچنان ازچهرههاي فعال در حيطه کاري خود هستند.

ابوالفضل پورعرب/ آناهيتانعمتي5-زماني كه ابوالفضل پورعرب با آناهيتا نعمتي ازدواج كرد، بازيگربسيار معروفي بود. او محبوبيتش را كه با بازي در فيلم «عروس»، ساختهيبهروز افخمي، به دست آورده بود؛ تا سالها حفظكرد.از آن طرف، آناهيتانعمتي تازه با فيلم خوشساخت «هيوا»، ساختهي رسول ملاقليپور، وارد سينماشده بود و به عنوان يك چهره جوان و بااستعداد، اول راه بود. از اين ماجراحدود 8 سال ميگذرد. ابوالفضل پورعرب از آن زمان، سير نزولي را در كارشتجربه كرد و آناهيتا نعمتي هم در حاشيهي سينماي ايران به كار خود ادامهداد.حالا اين روزها پس از سالها جدايي اين زوج هنرمند، هم آناهيتا نعمتيدوباره به سينماي جدي بازگشته و هم ابوالفضل پورعرب در تلويزيون پركارترشده است.

بابك رياحي پور/مهتاب كرامتي6-بابک رياحي پور يکي ازمعروفترين نوازندههاي ايراني با ساز تخصصي گيتار باس است و در زمينهموسيقي راک فعاليت ميکند. او در آلمان موسيقي را آموخته، آن را در ايرانادامه داده و با خوانندههايي مثل محمد نوري و گروههايي مثل اوهام وآويژه که نوعي موسيقي تلفيقي را دنبال ميکردهاند، همکاري داشتهاست.مهتاب کرامتي از سال 1377 با بازي در فيلم «مردي از جنس بلور» پايش بهسينماي ايران باز شد.جالب اين که رياحي پور زودتر از کرامتي به سينما آمدهبود. او در سال 1374 براي موسيقي فيلم «فاتح» نوازندگي کرده بود؛ کاري کهبعدها رياحي پور کمتر سراغ آن رفت. ولي مهتاب کرامتي با جديت، حضور درسينما و تلويزيون را ادامه داد و رشد كرد و خيلي زود به ستاره سينمايايران تبديل شد. حالا مهتاب کرامتي تنها زندگي ميكند و علاوه بر بازيگريو فعاليت در يونيسف، در يك موسسه طراحي و توليد لباس هم حسابي مشغول ست.

نيمابانكي/ ليلي رشيدي7-خانم رشيدي سواي اين كه دختر احترامالسادات برومند وداود رشيدي است و از بچگي در محافل هنري بزرگ شده، بازيگر خوبي هم هست.بيشتر ما او را با «مادرخانمي زيزيگولو» ميشناسيم. اما بعضيها شايدبولتن جشنواره فيلم كودك را به ياد بياورند که عكسهاي كودكي او را درکنار ليلا حاتمي به چاپ رسانده بود. اين دو ليلي و ليلاي محبوب، از كودكيهمبازي بودهاند؛ هرچند بعدها، ليلي يك چهره تلويزيوني شد اما ليلا يكستاره سينما.ليلي رشيدي همسر پيشين نيما بانكي است كه به اندازه رشيديمشهور نيست اما در عكاسي استعداد داشت و رفتهرفته در كارش به موفقيت دستپيدا كرد تا اينکه امروزه به چهرهاي مطرح در عالم تبليغات تبديل شدهاست. نيما بانكي را اگر از «پرايد تهران يازده» به ياد نداشته باشيد، درآگهيهاي سامسونگ با لباس برزيل، يا با كت و شلوار در حالي که پايش را ازقاب السيدي بيرون گذاشته، ديدهايد. حاصل زندگي مشترك اين دو، پسري استكه با مادرش پيش خانواده رشيدي زندگي ميكند.

يوسف مراديان / ساراخويينيها8- همين اواخر بود كه از سارا خويينيها فيلم پر حرف و حديث«نقاب» اكران شد كه داستانش درباره سوء استفادههاي متقلبانه از موضوعازدواج بود. چندي پيش از تلويزيون هم سريالي پخش ميشد كه داستانش دربارهسياوش و رستم شاهنامه بود و نقش سياوش را مراديان بازي ميكرد.خويينيهادر «معصوميت از دست رفته» هم بازي خوبي داشت اما نقشي كه مراديان در«سربازهاي جمعه» بازي كرد، به هر دليل، آن قدر كوتاه شد كه اصلا به چشمنيامد. اين دو بازيگر كه زماني با يكديگر زير يك سقف زندگي ميكردند،سرانجام از هم جدا شدند و امروزه به فعاليت قبليشان كه همان بازيگري درسينما و تلويزيون است ادامه ميدهند؛ از جمله خويينيها که چهرهاش را درنقش اصلي «بيصدا فرياد کن» حتما ديدهايد.

فريبرز عرب نيا/آتنهفقيه نصيري9-عربنيا که اغلب، او را با بازيهاي چشمگيرش در فيلمهايمسعود کيميايي، مانند«سلطان» و «ضيافت»، به خاطر ميآورند، در فيلمي باموضوع طلاق نيز ايفاي نقش کرده است. او در اين فيلم (هزاران زن مثل من)،از همسرش (نيكي كريمي) جدا شده و مانع احقاق حق او براي تصاحب بچه ميشود.آتنه فقيهنصيري نيز که در فيلمها و سريالهاي متعددي ايفاي نقش کردهاست، با بازي خوبش در نقش «خاله سارا» در يک سريال تلويزيوني، نگاهها رابه خود متوجه کرد.

فريبرز عرب نيا/عسل بدیعی10- فريبرز عربنيا بهترتيب با آتنه فقيهنصيري و عسل بديعي ازدواج كرد و از آنها جدا شد.درخشش عسل بديعي نيز از بازي در فيلم «بودن يا نبودن»، ساختهي کيانوشعياري، شروع شد