محققان پارک علم و فناوری کرمان تکنیک و فناوری Resolve (بررسی و نمایش) نامهای دامنه اینترنتی فارسی را ابداع کرده و به ثبت رساندند که بر اساس آن کاربر به راحتی از کامپیوتر شخصی خود دامنه های فارسی را مشاهده می کند.


شهرام ثبوتی پور در گفتوگو با مهر با بیان این خبر گفت: از آنجایی که با گسترش اینترنت در اقصی نقاط جهان، ترکیب کاربران اینترنت به سمت محلی و غیر تخصصی شدن میرود در نتیجه شاهد رشد روز افزون کاربران غیر انگلیسی زبان اینترنت هستیم. این امر باعث شده تا تمایل به استفاده از محتوای غیرانگلیسی در اینترنت از چند سال پیش افزایش یافته و اخیرا نیز استفاده از نامهای دامنه به زبانهای غیرانگلیسی مورد توجه مجامع بین المللی مدیریت اینترنت قرار گرفته است. از این رو بسیاری از شرکتهای Registry درصدد ارائه خدمات ثبت نامهای دامنه به زبان غیر انگلیسی برآمدند.

وی این سیستم را شامل دو نرمافزار سطح سرور و سطح کاربر دانست و افزود: با توجه به این واقعیت ما برای استفاده مخاطبان فارسی زبان از دامنههای اینترنتی فارسی اقدام به ایجاد نرمافزار Resolve نامهای دامنه اینترنتی فارسی کردیم. مجری طرح به نحوه عملکرد دامنه نمایش فارسی اشاره کرد و اظهارداشت: نرم افرار سطح سرور، در سرور DNS شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP ها و ICP ها) و در حالت بهینه در سرورهای DNS شرکت مخابرات که متولی اصلی توزیع اینترنت در کشور است، نصب میشود و زمانی که کاربران یک آدرس دامنه فارسی را وارد میکنند این نرمافزار پسوند دامنه (TLD) درخواستی را در فهرست خود وارد میکند و کاربر را به سرویسدهنده اصلی دامنه راهنمایی میکند.

ثبوتی پور با بیان اینکه نرمافزار سطح کاربر قابلیت نصب در کامپیوترهای شخصی را دارد، خاطرنشان کرد: در این حالت کاربر با نصب این نرمافزار میتواند به راحتی از کامپیوتر شخصی خود دامنههای فارسی را مشاهده کند. وی به مزایای این سیستم پرداخت و با اشاره به تحریمها ادامه داد: در سالهای اخیر تحریم شرکتهای ایرانی در دستور کار شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای میزبانی وب آمریکایی قرار گرفته است که بعضا اخبار مربوط به حذف اطلاعات وبسایتهای ایرانی( Down) منتشر شده است. به دنبال این تحریمها دولت سعی کرده است با پشتیبانی از شرکتهای IDC داخلی، ارائه سرویس میزبانی وب داخل کشور را رواج داده تا وابستگی به شرکتهای خارجی را کاهش دهد.

ثبوتیپور گفت: میزبانی وب تنها یک حلقه از زنجیره برقراری یک وبسایت محسوب میشود و در اولین حلقه این زنجیره، وابستگی به ساختار اصلی مدیریت نامهای دامنه در سرورهای ریشه اینترنت که تحت نظارت شرکت آمریکایی آیکان (ICANN) است همچنان باقی است و در صورت اعمال تحریم بر روی دامنههای اصلی کشور (مانند ir. ایران و سایر پسوندهای فارسی که در آینده اضافه خواهد شد)، استفاده از این نرمافزار وابستگی کشور در حلقه اول را نیز از بین خواهد برد. مجری طرح اظهار داشت: کار این نرمافزار با نصب آن در سرور DNS تمام نمی شود بلکه نیاز به روزرسانی منظم به منظور ارائه خدمات برای تمامی نامهای فارسی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این طرح به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد که در صورت موافقت، این نرمافزار در سرورهای DNSشرکت مخابرات نصب میشود و این امکان را به کاربران فارسی زبان میدهد که وبسایتهای ایجاد شده تحت نامهای دامنه فارسی را به راحتی مشاهده کنند. به گفته ثبوتی پور این طرح با همکاری دکتر سیامک کارگر جهرمی انجام شده است.