سنگهای شفا بخش برای مردان
- - - - - - - - - - - - -
الماس

الماس یا « سلطان سنگها » باعث تقویت انرژیهای درونی فرد می شود و تردید و دو دلی و بی ثباتی او را از بین می برد. هرچه
كیفیت این الماس بهتر باشد اثر آن بیشتر است. الماس باعث تحرك و شادابی شخص
می شود و عزت نفس او را افزایش میدهدحجر سیلان

حجر سیلان یا « سنگ نیروی جنسی » تقویت كننده نیروی جنسی و قوای جسمانی است. هنگامی كه در جریان زندگی روزمره دچار خستگی و محرومیت و بی مهری قرار می گیریدحجر سیلان می تواند قوای تحلیل رفته را به شما بازگرداندو به شما روحیه و نشاط ببخشد.
حجر سیلان همچنین تقویت كننده قوای جنسی استلعل بنفش

لعل بنفش یا « سنگ شفابخش اساسی » یكی از مهمترین سنگهای شفابخشی است كه قدرت پاك كنندگی و تصفیه نفس را
دارد و همه انرژی های منفی را از وجود مرد بیرون می راند. برای دور كردن نیروهای منفی از وجود خویش ، می توانید چند تكه سنگ لعل بنفش را در خانه یا دفتر كار خود
نگهداری كنید. اگر از نگرانی و اضطراب رنج می برید یا مشكل تنفسی دارید چند تكه
كوچك از این سنگ را در جیب پیراهن خود بگذارید تا نزدیك سینه تان باشد. لعل بنفش
همچنین برای درمان میگرن و دردهای مفاصل مفید است

...........................................................

سنگهای شفا بخش برای زنان
- - - - - - - - - - - -

اشك سرخپوست

اشك سرخپوست یا « سنگ غم » كمك می كند كه اشكهای شخص از چشمان او جاری شود و همه موانعی را كه فرد را از
تجربه غم و اندوه سنگین باز می دارد ازمیان بر می دارد. این سنگ همه عقده های فرو خفته را بیدار می كند و باعث سبك شدن روح شخص می شود. این سنگ سپس غم و اندوه شخص را از او می گیرد و تغییر رنگ می دهد و تیره می شود


لعل بنفش

لعل بنفش یا « سنگ شفا دهنده » بدبینی و منفی گرایی را از وجود فرد دور می كند و به او صفا و پاكی می بخشد. این سنگ
احساس حقارت و خودكم بینی را در فرد از بین می برد و به او یك چشم انداز معنوی می بخشد. آرامش و صبر را در شخص
افزایش می دهد و قلب را سبك می كند


كهربا

كهربا یا « سنگ آرامش دهنده » نوعی كریستال است كه به اعصاب شخص آرامش می بخشد. انرژی های منفی را از فرد دور
می كند و او را تشویق می كند كه زندگی را زیاد سخت نگیرد.این سنگ همچنین در
طی مراقبتهای بعد از عمل جراحی میتواند آرامش دهنده هیجانات و عواطف باشد

...........................................................

سنگهای شفا بخش برای کودکان
- - - - - - - - - - - - -
چشم ببر

سنگ « چشم ببر » با لایه های نازك قرمز رنگی كه در آن وجود دارد هنگامی كه به سمت جلو و عقب تكان داده می شود نور را در مسیر معینی منعكس می كند و به نظر می رسد چشم یك ببر به شما خیره شده است! اجازه دهید كودكتان نیروی این سنگ را كشف كند . این سنگ برای بچه هایی كه از نظر روحی سركوب شده اند بسیار خوب است و قوای روحی – روانی آنها را تقویت

می كند.


سنگ لاجورد

سنگ لاجورد یا « سنگ موازنه روحی » یك متعادل كننده باور نكردنی برای كودكانی است كه قابلیتهای روانی فوق العاده ای را از همان دوران اولیه زندگی خود نشان می دهند. رنگ آبی تیره این سنگ باعث تحریك هوشیاری و خودآگاهی و پالایش بصیرت معنوی در كودك می شود. سنگ لاجورد زمینه را برای قبول خود و پذیرش نعمت هایی كه به او ارزانی شده است آماده می كند و به كودك كمك می كند كه به آگاهی معنوی برسد. این سنگ دارای قدرت های محافظ است و همه حسهای روحی - روانی را تحریك می كند و از همین رو بسیار ارزشمند است.