نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: تكنولوژي مواد در قرن بيست و يكم (نانو تکنولوژی)

 1. #1
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  تكنولوژي مواد در قرن بيست و يكم (نانو تکنولوژی)

  تكنولوژي مواد در قرن بيست و يكم


  تصويرسازي از آينده جهان و تعيين تكنولوژيهاي كليدي مؤثر بر سيماي جهان در آينده، يكي از مهمترين اقدامات در حوزه تكنولوژي در كشورهاي پيشرفته است. تكنولوژي مواد به ادعاي تهيهكنندگان كتاب "انقلاب جهاني تكنولوژي" در كنار بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي يكي از سه تكنولوژي مهم و محوري در قرن بيستو يكم است. در نوشته زير با نقل قول از كتاب مذكور، سعي شده است نمايي از تحولات در عرصة تكنولوژي مواد حداقل تا سال 2015 ميلادي ارائه گردد:

  مواد جديد همواره يكي از پيشرانهاي توانزا و كليدي براي مباحث سيستمها و رسيدن به كاربردهايي با اثرات چشمگير بودهاند. پيشرفت علم و مهندسي مواد را بايد نتيجه تحقيقات چندرشتهاي در حوزه مهندسي مواد دانست. روند كنوني تحقيقات مواد كه تاثيرات جهاني آنها تا سال 2015 آشكار خواهد شد به صورتي كه ذيلاً تشريح ميشود طبقهبندي ميگردد:
  الف) مفهوم سازي و طراحي مواد

  1) تقليد از حيات: كه به معناي طراحي سيستمها، مواد و كاركردها به تقليد از طبيعت است. به طور مثال، كوشش براي فهم چرايي مقاومت زياد تار عنكبوت نمونهاي از اين دست به شمار ميرود.

  2) طراحي تركيبي مواد: كه با استفاده از قدرت محاسباتي كامپيوترها و گاهي همراه با آزمايشهاي تجربي بسيار زياد انجام ميگيرد، بهينهسازي ويژگيهاي مواد در كاربردهاي خاص (مانند كاتاليزوها، داروها و مواد نوري) را دنبال ميكند و امكانهاي مختلف تركيب مواد را به تصوير ميكشد.  ب) حوزههاي مهم در مواد جديد

  1) كامپوزيتها: كه تركيبي از فلزات، سراميكها، پليمرها و مواد بيولوژيك هستند و رفتار چند عملكردي دارند. مثلاً يكي از كاربردهاي رايج الياف سراميكي، تقويت پليمرها و سراميكها به منظور افزايش مقاومت، سبكي و جلوگيري از شكنندگي سراميك ترد است. مواد دارويي نيز اغلب عملكردهاي بيولوژيك و ساختاري را با هم تركيب ميكنند (مثل كپسوله كردن داروها)

  2) مواد در مقياس نانو: يعني موادي كه ويژگيهايشان در سطح كمتر از ميكرو (m6-10) يا نانو (m9-10) قابل كنترل است. چون خواص مواد در چنين ابعادي با مواد متعارف اساساً متفاوت است، تحقيقات در حوزه نانومواد روزبهروز فعالتر ميشود. لولههاي نانوكربني، نقاط كوانتومي و مولكولهاي بيولوژيك در زمره چنين موادي قرار دارند. اين مواد با استفاده از روش تصفيه يا روشهاي ساخت ويژه به دست ميآيند.

  3) مواد هوشمند: انواع مختلفي از مواد همچون فروالكتريكها (كه در ميدان الكتريكي كرنش ميكنند)، آلياژهاي حافظهدار (كه در واكنش به تغييرات دما، دچار تغيير شكل ناشي از تبديل فاز ميشوند) و مواد منعطف مغناطيسي (كه در ميدان مغناطيسي كرنش ميكنند) قابليتهاي حسگري و تحريكپذيري از خود نشان ميدهند. هم اكنون از مواد يادشده در چاپگرهاي جوهرافشان، درايوهاي ديسك مغناطيسي و وسايل ضدلختگي خون استفاده بسيار گستردهاي ميشود.

  پليمرهاي هوشمند شاخة مهم ديگري از مواد هوشمند هستند. مثلاً ژلهاي جديدي كه در واكنش به ميدان الكتريكي تغيير شكل ميدهند، از اين نوع پليمرها هستند. از پليمرهاي الكترواكتيو در ساخت "ماهيچههاي مصنوعي" نيز استفاده ميشود. همچنين ميتوان هيدروژلهايي ساخت كه در واكنش به تغييرات PH و دما منبسط و منقبض شوند. اين هيدروژلها (به شكل كپسول) قادر خواهند بود در واكنش به تغييرات شيميايي، داروهايي را در بدن ترشح كنند (مثلاً ترشح انسولين بر پايه تمركز كلوگز).

  4) ساير مواد نو: بعيد نيست كه تحقيقات در حوزه مواد تا سال 2015 متضمن بهبودهايي در خواص بعضي از حوزههاي مواد بوده و اثرات چشمگيري در پي داشته باشد. نيمههاديهاي SiC و GaN و ساير نيمههاديهايي كه از "شكاف باند وسيع" برخوردارند، به عنوان قطعات قابل مصرف در الكترونيك قدرت بالا مورد بررسيهاي تحقيقاتي هستند. مواد با عملكرد تدريجي (موادي كه خواص آنها از يك سر به سر ديگر كمكم تغيير ميكند) ميتوانند براي ساخت لايههاي مياني كه اجزاي گوناگون مكانيكي، حرارتي يا الكتريكي را به هم پيوند دهند، بسيار مفيد باشند.

  ابررساناهاي سراميكي با دماي بالا، مواد نوري غيرخطي (همچون LiNbo3) و الماسهاي نانوكريستالي و غيره از حوزههاي مهم پيشرفت مواد نو در چند سال آينده خواهند بود.
  ج) ويژگيهاي كلي مواد در قرن بيست و يكم

  1) هوشمندي: مواد واكنشي(reactive materials) در تركيب با حسگرها و تحريككنندهها و شايد هم كامپيوترها به شرايط و تغييرات محيطي پاسخ مناسب ميدهند. روباتهايي كه به تقليد از حشرات و پرندگان براي مصارفي همچون اكتشافهاي فضايي و كار با مواد سمي بسيار خطرناك ساخته ميشوند از چنين موادي تشكيل ميشوند.

  2) چندمنظورگي: سيستمهاي ميكروالكترومكانيكال و "تحليل آزمايشگاهي روي يك تراشه"، مثالهايي عالي از سيستمهايي هستند كه چندين عملكرد را با هم تركيب ميكنند. روكشهاي جاذب امواج رادار در هواپيما كه حاوي اتصالات اويونيك و توانايي تغيير شكل در پاسخ به جريان هوا ميباشند نيز از مواد چندمنظوره ساخته ميشوند.

  3) سازگاري با بقاي محيطي: توسعه كامپوزيتها و توانايي ساخت مواد سفارشي در سطح اتمي، احتمالاً فرصتهاي بيشماري را براي ساخت مواد سازگارتر با محيط خود فراهم خواهد ساخت. مثالها عبارتند از: فرصتهاي ساخت وسايل پروتزي به عنوان شابلون براي رشد بافت طبيعي و موادي كه مقاومتشان در حين استفاده افزايش مييابد (مثلاً از طريق تغييرات دما يا مرحله القاي تنش).
  تحليل:

  تصميمگيري صحيح در هر زمينهاي از تكنولوژي مستلزم اينست كه تصويري هر چند تخميني از آينده آن تكنولوژي و تحولات پيش روي آن داشته باشيم. تكنولوژي مواد بهعنوان يك تكنولوژي مادر كه تقريباً هر شاخة ديگري از شاخههاي تكنولوژي به نحوي متأثر از آن است، در شروع قرن 21 دستخوش تحولات زيادي است. نانوتكنولوژي، مهندسي مواد را قادر به طراحي و ساخت موادي با ويژگيهاي خاص ميكند كه تاكنون در تصور بشر نميگنجيد. همافزايي تكنولوژي مواد و بيوتكنولوژي، موادي سازگار با بدن و ساير محيطهاي زنده را بدست ميدهد و تكنولوژي كامپوزيت امكان استفاده همزمان از ويژگيهاي مطلوب مواد مختلف را فراهم ميكند و خلاصة كلام اينكه دنياي مواد در قرن 21 بسيار متفاوت با گذشته خواهد بود.

  شايد به نظر برسد كه حوزههاي تعريف شده براي مواد در قرن بيست و يك با تواناييهاي موجود در كشور فاصله زيادي دارد. اين عقيده اگرچه از يك منظر تا حدي درست است ولي نياز به نقد بيشتر دارد. نكته اول اينكه ما چه بخواهيم و چه نخواهيم روند رشد و توسعه تكنولوژي در جهان با شتاب هر چه بيشتر ادامه خواهد يافت و ما به ناچار در آينده از مصرفكنندگان محصولات آن خواهيم بود. بنابراين لازم است كه از حداقل آشنايي مورد نياز براي انتخاب صحيح محصولات جديد برخوردار باشيم.

  از سوي ديگر تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده و در حال توسعه نشان ميدهد كه اگر شاخههاي محدودي از تكنولوژيهاي جديد، متناسب با منابع، نيروي انساني و فرهنگ ملي انتخاب شود، ميتواند براي آينده تكنولوژي كشور بسيار مفيد باشد. چرا كه مثلاً در حوزه مواد ارزش افزودة محصولات جديد قابل مقايسه با مواد متعارف فعلي نبوده و بسيار بالاتر است. و مهمتر اينكه ما از لحاظ منابع، نيروي انساني و حتي برخي تجهيزات پيشرفتة لازم پتانسيل خوبي براي ورود به عرصة مواد جديد و پيشرفته داريم.


  منبع
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  كلام آخر اينكه آيندة تكنولوژي كشور به همت نسل امروز وابسته است و در ساية تلاش نسل حاضر است كه ميتوان آيندهاي روشن را براي ايران اسلامي تصوير كرد
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 2. #2
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : تكنولوژي مواد در قرن بيست و يكم (نانو تکنولوژی)

  آقای "جونگ کیم" از دانشگاه تگزاس در کنفرانس نانوتکنولوژی انجمن مهندسین برق آمریکا تكنولوژی "شناوری مغناطیسی با دقت بالا " را كه در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی نانوتكنولوژی و سایر تكنولوژی هایی كه براساس اندازه گیری دقیق حركات و نیروها کار می کنند، مورد بررسی قرار داده است. این تكنولوژی ها شامل ساختن ساختارهای نانومقیاس، كاربری در مقیاس اتمی ، سرهم بندی میكروقطعات و آشکارسازهای حركات لرزه ای می باشند. با توجه به کاربرد گسترده تکنولوژی مورد نظر در علوم و مهندسی نانو، کاربرد آن در فعالیت های بالادستی نفت از جمله لرزه نگاری نیز محتمل است.

  همچنین شركتهای BP و Shell نیز برای كشف و استخراج میدان های جدید نفت و گاز ازتكنولوژی های نانو در تصویر برداری لرزه ای و لرزه نگاری چهاربعدی استفاده می کنند.

  شرکتTexas –Based Input / Output Inc. از MEMS برای تهیه داده های لرزه نگاری چاه های نفت و گاز استفاده خواهد نمود. این ابزار، داده را بصورت دقیقتر و کم حجمتر از ژئوفون های معمولی ثبت می کند.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 3. #3
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پاسخ : تكنولوژي مواد در قرن بيست و يكم (نانو تکنولوژی)

  شانا: کنگره کاربرد فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از سوی دانشگاه صنعت نفت برگزار می شود. برپایه گزارش دبیرخانه برگزار کننده این همایش، هیئت اجرایی این کنگره، استفاده از تجربیات افراد و نهادهای ذیربط را در راس برنامه های خود قرار داده و پس از رایزنی های صورت گرفته با مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان تنها نهاد صاحب تجربه در زمینه یاد شده، دکتر حمیدرضا آقابزرگ، رئیس کمیته نانو پژوهشگاه را به عنوان دبیر کمیته علمی کنگره منصوب کرد. این گزارش می افزاید، با حمایت های معاونت پژوهشی دانشگاه صنعت نفت و نیز ریاست کنگره، کار اطلاع رسانی به تمامی داشنگاه ها و موسسات پژوهشی فعال در زمینه نانو و نیز دعوت از کارشناسان، استادان و مسئولان کشور به طور رسمی آغاز شد. در این راستا، با بیش از ده ها نهاد، سازمان و شرکت دولتی و خصوصی، مکاتباتی صورت گرفت که تا کنون حضور تعدادی از این شرکت های قطعی شده است. از سوی دیگر با توجه به بین المللی بودن کنگره، بخش عمده ای از کار هیئت اجرایی به مکاتبه با تعداد زیادی از استادان و کارشناسان خبره در خارج از کشور در زمینه فناوری نانو ( بیش از 60 متخصص و استاد دانشگاه) اختصاص یافت. پس از مکاتبات صورت گرفته به دلیل شرایط ویژه سیاسی کشور، تعداد 3 نفر از این متخصصان برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند. این گزارش می افزاید، بخش دیگری از فعالیت های هیئت اجرایی کنگره به پذیرش و داوری مقالات ارسالی از سوی دانشجویان، کارشناسان و استادان دانشگاه داخل کشور اختصاص یافته است. پس از تمدید مهلت پذیرش مقالات به مدت یک ماه، در مجموع تعداد 163 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد. پس از داوری مقالات از سوی هیئتی شامل، 35 نفر از استادان دانشگاه ها و کارشناسان صنعتی، تعداد 25 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 57 مقاله برای ارائه به صورت پوستر برگزیده شد. برمبنای این گزارش، دبیرخانه کنگره فعالیت هایی را برای برگزاری کارگاه های تخصصی کاربرد نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صورت داد که نتیجه آن برگزاری شش کارگاه زیر است: 1- نانولوله های کربنی و کاربردهای محیطی آن که از سوی دکتر مسعود رست آبادی( دانشگاه ایلینویز آمریکا) و دکتر پائولو موتا( دانشگاه لیسبون پرتغال) برپا شد. 2- کارکاه هیدروژل های نانوکامپوزیتی و کاربردشان در EOR از سوی دکتر کتباب از دانشگاه امیرکبیر، برگزار شد. 3- برگزاری کارگاه نانوساختارهای کربنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از سوی دکتر علیمراد رشیدی از پژوهشگاه صنعت نفت. 4- برپایی کارگاه کاربرد نانوکامپوزیت های پلیمری در صنایع نفتی از سوی جمال اعلایی از پژوهشگاه صنعت نفت 5- کارگاه آشنایی با نانو زئولیت ها و کار برد آن در صنایع نفتی که از سوی دکتر حسن کاظمیان برگزار می شود. برپایه گزارش کمیته برگزار کننده این کنگره، مهلت ثبت نام در کارگاه های یاد شده تا 10 اسفند ماه سال جاری تمدید شده است. همچنین هزینه ثبت نام در کارگاه ها برای دانشجویان 200 هزار ریال و برای غیر دانشجویان 500 هزار ریال اعلام شده است. همزمان با برگزاری کنگره، نمایشگاه جانبی نیز با محوریت فناوری نانو و رند توسعه آن در کشور برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاع بیشتر به سایت اینترنتی کنگره [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] مراجعه کرده یا با شماره تلفن های 5556967-0611 و 5556968-0611 تماس حاصل کنند.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۶ آذر ۸۸, ۲۲:۳۸
 2. موساد در جمهوري آذربايجان چه ميكند؟
  توسط hamid192 در انجمن دانشکده سیاست
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۰۹ فروردین ۸۸, ۱۶:۱۶
 3. رونالدينيو در ليست زشت ترين فوتباليست هاي تاريخ
  توسط GHOLNAZ در انجمن بایگانی اخبار دنیای فوتبال
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۹ اسفند ۸۷, ۰۲:۳۷
 4. هرمزد يكم، شاهنشاه ساساني
  توسط kingsaeid در انجمن تاریخ ایران باستان
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۸ شهریور ۸۷, ۱۳:۲۰
 5. نگاهي به تكنيكهاي عمليات رواني در رسانه
  توسط hamid192 در انجمن سینما و رسانه ها
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۲۷ فروردین ۸۷, ۰۰:۱۱

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •