هر دو سال دو برابر


نتايج يك بررسي جديد تحقيقاتي حاكي است ازسال 2007 تا 2012 ترافيك وب تقريبا هر دو سال يك بار دو برابر خواهد شد وعامل اين مساله افزايش علاقه به تماشاي محتواي ويديويي در وب و گسترشعلاقه به وب سايتهاي مبتني بر فناوري وب 2 است. تحقيقات شركت سيسكو نشانميدهد سايتهاي وب 2 كه ويژگي اصلي آنها مشاركت كاربران در توليد محتوااست به شدت محبوب شدهاند و اشتياق مردم به اشتراك گذاري محتوا در آنهاترافيك وب را تشديد كرده است.
در كنار اين سايتها، سايتهاي نمايشدهنده فايلهاي ويدئويي و سايتهاي اجتماعي مجازي مانند فيس بوك و اوركاتهم مزيد بر علت شدهاند.

برآورد شركت سيسكو حاكي است ترافيك وبسالانه 46 درصد رشد ميكند و بر طبق پيش بيني اين شركت تداوم اين وضعيتموجب اتمام 90 درصدهاي IP جهان تا سال 2012 خواهد شد، امري كه دسترسي وبهره مندي از خدمات اينترنتي را با مشكلات زيادي مواجه خواهد كرد. طبقاعلام سيسكو ترافيك وب تا سال 2012 به 552 اگزابايت ميرسد. (هر اگزابايتمعادل يك ميليارد گيگابايت است).