يوتيوب در صدر


بر اساس اعلام موسسهآمارگيري اينترنتي، محبوبيت يوتيوب در ماه مي افزايش يافته و بيش از75درصد از بازديد كاربران آمريكايي به سايتهاي ويديويي را به خود اختصاصداد. در ميان10 ميليون بازديد كننده 63 سايت كه توسط موسسه هيت وايزردگيري شدند، سايت ويديويي يوتيوب كه متعلق به گوگل است،9 برابر ترافيكmyspace tv را داشت كه با به دست آوردن سهم 9 درصدي از بازار ويديويآنلاين پس از يوتيوب قرار گرفت.
گوگل ويديو با 73/3 درصد، ياهو ويديوبا 92/1 درصد و Veoh با 13/1 درصد به عنوان ساير سايتهاي ويديويي برترشناخته شدند. همچنين در حالي كه ساير سايتهاي ويديويي با كاهش دو رقميترافيك بازديدكنندگان رو بهرو شدند سهم يوتيوب از ماه مي سال ميلاديگذشته 26 درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش، 82 درصد از كسانيكه از يوتيوب بازديد كردند، كاربران معمول اين سايت به شمار ميروند وباقي جديد هستند، اما با وجود شمار بالاي ترافيك آن، گوگل خاطر نشانكرده كه پول درآوردن از طريق يوتيوب دشوار است.