سرويس جديد گوگل
شركت بزرگ گوگل از عرضه رايگان سرويس تقويم خود به كاربران گوشيهاي BlackBerry خبر داده است. اين شركت طي ماههاي گذشته از طراحي و ساخت نسخه موبايلي سرويس تقويم و زمانبندي خود خبر داد.
اين سرويس به مشتركان تلفنهمراه اين امكان را ميدهد تا بتوانند از طريق مرورگر اينترنتي گوشي خود، به جدول شخصي زمانبندي و ملاقاتهاي خود روي پايگاه اينترنتي گوگل دسترسي پيدا كنند.
به گفته مسؤولان شركت گوگل، از اين پس كاربران گوشيهاي BlackBerry ميتوانند به صورت رايگان، نرمافزار سرويس تقويم و زمانبندي شركت گوگل را بارگذاري كنند و در مواقع لزوم از آن استفاده كنند. مشتركان ميتوانند در مناطقي كه از نظر پوشش شبكه مخابراتي در وضعيت ضعيفي هستند نيز از سرويس گوگل بهرهمند شوند.

كاربران گوشيهاي BlackBerry به منظور استفاده از اين سرويس ميتوانند به پايگاه اينرنتي شركت گوگل به منظور بارگذاري نرمافزار مخصوص اين سرويس مراجعه نمايند.

نرمافزار ويژه شركت گوگل به كاربران گوشيهاي BlackBerry اين امكان را ميدهد تا بتوانند به صورت شخصي، به سيستم تقويم و زمانبندي گوگل دسترسي داشته باشند.

در حال حاضر اين سرويس استفاده از تقويم و جدول زمانبندي شركت گوگل به صورت رايگان در اختيار كاربران گوشيهاي BlackBerry قرار ميگيرد.