توقف فروشxp
با وجود اعتراضهاي كاربراني كه نميخواهند به استفاده از ويستا به عنوان ويندوز جانشين اكس پي وادار شوند، مايكروسافت طبق برنامهريزي قبلياش، فروش سيستم عامل قديمي خود به فروشگاهها و سازندگان رايانه را متوقف كرد.
به محض اين كه رايانههاي بارگذاري شده با اكسپي از فهرست محصولات عرضه شده توسط سازندگان رايانه مانند دل و هيولت پاكارد خارج شوند، مصرفكنندگاني كه نميتوانند بدون اين سيستم عامل قديمي در رايانههاي خود زندگي كنند، مجبورند يكي از نسخههاي Vista Ultimate يا Vista Business را خريداري و سپس به اكسپي برگردانند.

اما مايكروسافت يك نسخه از اكس پي را همچنان براي قرار گرفتن در رايانههاي ارزان قيمتي مانند Asus Eee PC عرضه خواهد كرد.

مايكروسافت هفته گذشته هم اعلام كرد كه براي سيستم عامل 6 ساله خود تا پايان سال 2009 پشتيباني فني و تا پايان سال 2014 پشتيباني محدود فراهم خواهد كرد.