آفيس ارزان شد
شركت مايكروسافت براي افزايش رقابت خود با شركتهايي مثل گوگل، IBM و ديگر مراكز كه قصد عرضه بستههاي نرمافزاري رايگان را دارند، تحولات جديدي در مجموعه نرمافزاري Office به وجود خواهد آورد.
به دنبال عرضه بستههاي نرمافزاري رايگان از سوي شركتهاي كامپيوتري و اينترنتي بزرگ، مايكروسافت مدل جديدي براي فروش مجموعه نرمافزاري Office در نظر گرفته است تا كاربران انگيزه بيشتري براي بهروز كردن اين نرمافزار داشته باشند و بيش از گذشته آن را بخرند.

شركت مايكروسافت روز گذشته اعلام كرد كه كاربران از اين پس ميتوانند مجوز يك ساله براي استفاده از مجموعه نرمافزاري Office و نرمافزار امنيتي Windows Live OneCare را به قيمت99.69 دلار خريداري كنند.

اين بسته نرمافزاري جديد Equipt نام گرفته است و در حالي كه اجازه نصب روي سه كامپيوتر را به كاربر ميدهد، امكان استفاده از كليه وصلههاي امنيتي و سيستمهاي بهروزرساني را به صورت رايگان فراهم ميكند.شركت مايكروسافت مهمترين دليل خود براي عرضه بسته نرمافزاري Equipt را رقابت بيشتر با گوگل، IBM و ... اعلام كرده است تا بتواند با نرمافزارهاي متنباز رقابت بيشتري داشته باشد.بسته نرمافزاري Equipt كه شامل كليه ابزارها و نرمافزارهاي Office ميشود، قابليت بارگذاري از اينترنت را دارد.